อาหารแพงขึ้นเม.ย. เงินเฟ้อขยายตัว1.23%

HoonSmart.com>>กระทรวงพาณิชย์เผยอัตราเงินเฟ้อเดือน เม.ย. ขยายตัว 1.23%  เงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.61%  จากดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์พุ่งพรวด 2.20% 

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) หรืออัตราเงินเฟ้อในเดือนเม.ย. 2562 อยู่ที่ 102.82 ขยายตัว 1.23% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.44% จากเดือน มี.ค. ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปรวม 4 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-เม.ย.) เพิ่มขึ้น 0.86%

ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (CORE CPI) เดือนเม.ย.อยู่ที่ 102.40 ขยายตัว 0.61% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และขยายตัว 0.06% จากเดือน มี.ค.2562 รวม 4 เดือนแรก เพิ่มขึ้น 0.62%

ขณะที่ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อยู่ที่ 103.95 เพิ่มขึ้น 2.20% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.61% จากเดือน มี.ค. ส่วนดัชนีหมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม อยู่ที่ 102.19 เพิ่มขึ้น 0.67% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.34% จากเดือน มี.ค.