CEO บจ.มองศก.ปี 62 โต 3-4% ชี้สถานการณ์โลกปัจจัยเสี่ยง

HoonSmart.com>> ผลสำรวจผู้บริหารบริษัทในตลาดหุ้น คาดเศรษกิจไทย 6 เดือนแรกปีนี้โตใกล้เคียงช่วงครึ่งปีหลังของปี 61 “ท่องเที่ยว ใช้จ่ายภาครัฐ” หนุน ส่วนทั้งปี 62 คาดเติบโต 3-4% มองสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเป็นปัจจัยเสี่ยง ส่วนการเมือง-กำลังซื้อในประเทศเป็นทั้งปัจจัยบวกและลบ

น.ส.สุมิตรา ตั้งสมวรพงษ์ ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผย “ผลสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน (CEO Survey): Economic Outlook ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562” ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน (CEO) คาดว่าเศรษฐกิจไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 จะเติบโตในระดับใกล้เคียงกันกับครึ่งหลังของปี 2561 หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดย 74% ของ CEO คาดว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะเติบโตในช่วง 3% ถึง 4% โดยปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 ได้แก่ การท่องเที่ยว และการใช้จ่ายภาครัฐ เป็นสำคัญ

ขณะเดียวกันมองว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย และมองว่า สถานการณ์การเมืองในประเทศและกำลังซื้อภายในประเทศจะเป็นทั้งปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยเสี่ยง

นอกจากนี้ พบว่า 82% ของ CEO มองว่า ความคืบหน้าของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใต้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ “อีอีซี” จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทย เช่นเดียวกับการที่สหภาพยุโรป (อียู) ประกาศปลดใบเหลืองการทำประมงที่ผิดกฎหมายและไร้ระเบียบที่ CEO ส่วนใหญ่คาดว่าจะส่งผลดีกับเศรษฐกิจไทย

อย่างไรก็ตาม CEO ส่วนใหญ่ คาดว่า นโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกา และการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา จะส่งลบต่อเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย การส่งออกของไทย และส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน

สำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรม พบ 42% ของ CEO คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมที่ตนดำเนินการอยู่จะปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากช่วงครึ่งหลังของปี 2561 โดย CEO ทุกท่านที่ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในหมวดธุรกิจการเกษตร วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร กระดาษและวัสดุการพิมพ์ บริการรับเหมาก่อสร้าง การท่องเที่ยวและสันทนาการ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ คาดการณ์ว่าภาวะอุตสาหกรรมของตนจะดีขึ้น

ส่วนแนวโน้มการดำเนินธุรกิจ พบ 59% ของ CEO คาดว่าผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 จะปรับตัวดีขึ้น โดย 55% ของ CEO คาดว่า รายได้รวมของปี 2562 จะเติบโตมากกว่า 6%

อย่างไรก็ตาม CEO ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับตัวเพื่อรองรับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการปรับโครงสร้างองค์กรให้รองรับเศรษฐกิจดิจิทัลมากขึ้น การหาพันธมิตรทางธุรกิจ ขณะเดียวกันบริษัทจดทะเบียนวางแผนการตลาดรูปแบบใหม่ ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า การขยายฐานการตลาดใหม่ทั้งในและนอกประเทศ และวางแผนการตลาดตามลูกค้าแต่ละกลุ่ม

สำหรับแนวโน้มการลงทุน พบ 61% ของ CEO วางแผนจะขยายการลงทุนในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ซึ่งในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 พบว่า 58% ของ CEO วางแผนขยายการลงทุนต่างจังหวัด ขณะที่ 48% วางแผนขยายการลงทุนต่างประเทศ