BBL ครองแชมป์ครั้งที่ 11 Bank of the Year 2019

HoonSmart.com>>ธนาคารกรุงเทพ ได้รับการยกย่องจากวารสารการเงินธนาคาร ครองตำแหน่ง Bank of the Year 2019 ครั้งที่ 11 ในรอบ 13 ปี

ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ได้รับการประกาศยกย่องจากวารสารการเงินธนาคารครองตำแหน่ง ‘ธนาคารแห่งปี 2562 หรือ Bank of the Year 2019’ นับเป็นครั้งที่ 11 ในรอบ 13 ปี หรือตั้งแต่ปี 2550 ที่ธนาคารกรุงเทพสามารถคว้าตำแหน่งดังกล่าว โดยธนาคารกรุงเทพสร้างกำไรสุทธิได้สูงเป็นอันดับ 3 ของระบบธนาคารพาณิชย์ โดยมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 35,329.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,321.26 ล้านบาท หรือ 7.03% จากปี 2560 และมีกำไรสุทธิต่อหุ้นสูงเป็นอันดับ 1 ที่ 18.51 บาท

นอกจากนี้ ยังเน้นการมีเสถียรภาพและความมั่นคงโดยตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 147,588.43 ล้านบาท คิดเป็น 7.08% ของสินเชื่อรวม สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของระบบธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS) 17.96% แบ่งเป็นเงินกองทุนขั้นที่ 1 ที่ระดับ 16.43% และเงินกองทุนขั้นที่ 2 ที่ระดับ 1.53%

สำหรับในปี 2562 ธนาคารยังคงยึดมั่นในเจตนารมณ์ของการเป็น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” โดยให้ความสำคัญกับการเป็นเพื่อนคู่คิดในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า และพัฒนาความสัมพันธ์อย่างจริงใจและยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น โดยในกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารได้สนับสนุนและให้คำปรึกษาเพื่อช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งเสริมธุรกิจที่มีศักยภาพและโอกาสใหม่ทางธุรกิจ และพัฒนาแพลตฟอร์มด้านบริการบริหารจัดการเงินสดและสินเชื่อการค้าระหว่างประเทศ