ดีบีเอสฯ แนะนำ BBL-KKP กำไรดี

HoonSmart.com>>ดีบีเอส วิคเคอร์ส คาดการณ์กลุ่มแบงก์ไตรมาส 1/2562 มีกำไรสุทธิ 40,204 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน 11.4% แต่ดีขึ้น 14.1% จากไตรมาส 4 ที่ผ่านมา

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) คาดผลการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ ในไตรมาส 1/2562 มีกำไรสุทธิ 40,204 ล้านบาท ลดลง 11.4% จากระยะเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 45,379 ล้านบาท และเติบโต 14.1% จากไตรมาส 4/2561 ที่มีกำไรสุทธิ 35,250 ล้านบาท โดยมีเพียงธนาคารกรุงเทพ(BBL)ธนาคารเกียรตินาคิน(KKP) ที่มีกำไรดีขึ้นทั้งจากไตรมาส 1/2561 และไตรมาส 4 ที่ผ่านมา

ธนาคารกรุงเทพมีกำไรสุทธิ 9,184 ล้านบาท เติบโต 2% จากระยะเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 9,005 ล้านบาทและเพิ่มขึ้น 13.4% จากไตรมาส 4 ที่ผ่านมามีกำไรสุทธิ 8,101 ล้านบาท

ธนาคารเกียรตินาคินมีกำไรสุทธิ จำนวน 1,582 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.6% จากระยะเดียวกันปีก่อน มีกำไรสุทธิ 1,513 ล้านบาท และเติบโต 10.9% จากกำไรสุทธิ 1,427 ล้านบาท ในไตรมาส 4ที่ผ่านมา

ส่วนธนาคารไทยพาณิชย์(SCB)มีกำไรสุทธิ 8,661 ล้านบาท เติบโตจากไตรมาส 4 ที่ผ่านมา จำนวน 22.3% ธนาคารกรุงไทย(KTB)มีกำไรสุทธิ 6,284 ล้านบาท ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)มีกำไรสุทธิ 9,430 ล้านบาท เติบโต 34.1% จากไตรมาส 4 ที่ผ่านมา แต่ทั้ง 3 ธนาคารมีกำไรสุทธิลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อน 23.8% , 7.4% และ 12.4% ตามลำดับ

สำหรับธนาคารอื่น อาทิ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO) และบริษัททุนธนชาต(TCAP)มีกำไรลดลงจากทั้งไตรมาส 4 ที่ผ่านมาและระยะเดียวกันปีก่อน

สาเหตุที่กลุ่มแบงก์มีกำไรลดลงจากไตรมาส 1/2561 เนื่องจากสินเชื่อเติบโต แต่รายได้ทุกประเภทลดลง ทั้งดอกเบี้ยสุทธิ ค่าธรรมเนียมและมิใช่ดอกเบี้ย ขณะที่ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้น