บลจ.กสิกรไทย เก็บหุ้น PLANB เพิ่ม 0.567% ขยับถือ 5.3936%

HoonSmart.com>>บลจ.กสิกรไทย ซื้อหุ้น PLANB เพิ่มกว่า 22 ล้านหุ้น หรือ 0.567% หนุนถือหุ้นเพิ่มเป็น 5.3936%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ได้มาหุ้นของบริษัท แพลน บี มีเดีย (PLANB) เมื่อวันที่ 2 เม.ย.2562 จำนวน 22,013,700 หุ้น หรือคิดเป็น 0.567% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 209,408,600 หุ้น หรือคิดเป็น 5.3936% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำหรับราคาหุ้น PLANB ปิดตลาดวันที่ 5 เม.ย.2562 อยู่ที่ 6.95 บาท เพิ่มขึ้น 0.05 บาท หรือ 0.72%

ขณะที่ราคาหุ้นวันที่ 2 เม.ย.ที่ผ่านมาที่บลจ.กสิกรไทยเข้าซื้อหุ้น ราคาต่ำสุดอยู่ที่ 6.30 บาท และปิดสูงสุด 6.70 บาท เพิ่มขึ้น 0.35 บาท หรือ 5.51%