AMATA เพิ่มทุน “อมตะทาวน์ชิฟลองถั่น” พัฒนาโครงการในเวียดนาม

HoonSmart.com>>”อมตะ คอร์ปอเรชัน” ไฟเขียว “อมตะ วีเอ็น” เพิ่มทุน “อมตะ ทาวน์ชิพ ลองถั่น ในเวียดนาม 45.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ใช้ลงทุนพัฒนาโครงการ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน (AMATA) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2562 มีมติอนุมัติให้บริษัท อมตะ วีเอ็น เพิ่มทุนจดทะเบียนใน Amata Township Long Thanh Joint Stock Company (ATLT) จำนวน 1,054,472 ล้านด่ง หรือ 45.6 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก 335,660 ล้านดงหรือ 14.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 1,390,132 ล้านดง หรือ 60.4 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับลงทุนในการพัฒนาโครงการ

ทั้งนี้ ATLT เป็นบริษัทย่อยที่อมตะ วีเอ็น ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% โดยแหล่งเงินทุนในการเพิ่มทุนจะมาจากเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและเงินกู้ยืมของอมตะ วีเอ็น