บลจ.กสิกรไทยส่งเยาวชนดูงานสิงคโปร์พบบลจ.ระดับโลก

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)กสิกรไทย ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย ส่งเยาวชนผู้ชนะเลิศจากโครงการ AFTERKLASS ประจำปี 2561 จำนวน 10 คน บินลัดฟ้าเพื่อศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยเข้าเยี่ยมชมบลจ.ชั้นนำระดับโลกอย่างบริษัท ชโรเดอร์ อินเวสเมนท์ แมเนจเม้นท์ (สิงคโปร์) เพื่อเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการกองทุน นวัตกรรมทางการลงทุน แนะแนวทางสู่อาชีพ Fund Manager รวมถึงปลูกฝังวินัยการเงินให้กับเยาวชน โดยได้รับเกียรติจาก อาทิตย์ ทองเจริญ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มลูกค้าสถาบันประเทศไทย บริษัท ชโรเดอร์ อินเวสเมนท์ แมเนจเม้นท์ (สิงคโปร์) (ยืนที่ 3 จากซ้าย) มาต้อนรับและเป็นผู้บรรยายให้แก่น้องๆ ณ บริษัท ชโรเดอร์ อินเวสเมนท์ แมเนจเม้นท์ (สิงคโปร์) เมื่อเร็วๆ นี้