CKPกำไรพุ่ง128%

ซีเคพาวเวอร์พลิกมีกำไร 12 ล้านบาทในไตรมาสแรก รายได้รวมเพิ่มเฉียด 500 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ (CKP) เปิดเผยผลงานงวดไตรมาส 1/2561 บริษัทพลิกมีกำไรสุทธิ 12.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 128% จากการขาดทุนสุทธิ 43.62 ล้านบาทในช่วงเดียวกันปีก่อน

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ กล่าวว่า บริษัทฯมีรายได้รวม 1,828.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 469.8 ล้านบาทหรือ 34.6% จากรายได้รวมจำนวน 1,358.9 ล้านบาทในช่วงเดียวกันปีก่อน โดยโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 สร้างรายได้จากการขายไฟฟ้าลดลง 103.5 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณน้ำสะสมในอ่างเก็บน้ำของโครงการเหลือน้อย จึงประกาศความพร้อมจ่ายไฟฟ้าลดลง และรายได้ส่วนที่เป็นดอลลาร์ลดลงตามเงินบาทที่แข็งค่า

ส่วนโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 563.7 ล้านบาท จากการเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยข์องโครงการโรงไฟฟ้า บางปะอิน
โคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2 เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2560 ทำให้มีปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 188.6 ล้านหน่วย

นอกจากนั้นบริษัทยังมีค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงจำนวน 33.3 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากบริษัทไฟฟ้า น้ำงึม 2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รีไฟแนนซ์เงินกู้จากสถาบันการเงิน โดยการออกหุ้นกู้จำนวน 6,000 ล้านบาทในเดือนต.ค.2560