THAI เร่งล้างขาดทุนสะสม ลุ้นจ่ายเงินปันผลปีนี้

HoonSmart.com>>”การบินไทย” เดินหน้าล้างขาดทุนสะสม 2.8 หมื่นล้านบาท เหลือไม่ถึง 300 ล้านบาท ลุ้นจ่ายเงินปันผลปีนี้ คาดผลงานดีขึ้น กำจัดกับดักทำขาดทุน จัดหาฝูงบินใหม่ 38 ลำ ทดแทนเครื่องบินที่อายุการใช้งานมานาน พร้อมหารายได้เพิ่มและลดค่าใช้จ่าย 3-4 พันล้านบาท

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท การบินไทย (THAI ) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ล้างขาดทุนสะสมที่มีอยู่ 28,000 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 ให้เหลือไม่ถึง 300 ล้านบาท โดยนำสำรองตามกฎหมายและส่วนล้ำมูลค่าหุ้นมาแก้ไขปัญหา เพื่อที่จะจ่ายเงินปันผลได้ในกรณีปีนี้มีกำไร

“เราต้องใช้เวลานานถึงจะมีกำไรให้ได้ 28,000 ล้านบาท จึงจะจ่ายเงินปันผลได้ วิธีการล้างขาดทุนสะสมจะทำให้จ่ายเงินปันผลได้ร็วขึ้น โดยไม่มีผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้น”นายสุเมธ กล่าว

สำหรับผลดำเนินงานปี 2561 ขาดทุนสุทธิ 11,625 ล้านบาท จากหลายปัจจัย นอกจากรคาน้ำมันสูงแล้ว ยังมีผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงทางบัญชี โดยการเปลี่ยนประมาณการมูลค่าคงเหลือของเครื่องบินและเครื่องยนต์อะไหล่ จากเดิม 10% เป็น 6% ของมูลค่าต้นทุนเริ่มแรก ทำให้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจำนวน 3,129 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามแนวโน้มผลดำเนินงานในปี 2562 นี้น่าจะดีขึ้น โดยจะต้องมีการตัดวงจรกับดักของบริษัทการบินไทยที่เครื่องบินที่มีอายุการใช้งานยาวมาก จนต้องยกเลิกเที่ยวบินและมีการหยุดซ่อมบำรุง โดยต้องตัดวงจรให้พ้นกับดักที่ทำให้การขาดทุน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการจัดซื้อฝูงบินใหม่ 38 ลำ และต้องใช้เวลาประมาณ 2 ปี ดังนั้นบริษัทจึงจะใช้วิธีการเช่าแทน รวมทั้งเพิ่มการหารายได้จากการขายสินค้า รวมถึงอีคอมเมิร์ซ์ นอกจากนี้จะหารายได้จากครัวการบิน และลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมันและอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีแผนลดค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000-4,000 ล้านบาท ส่วนการเปลี่ยนมาตรฐานการด้อยค่าในปีนี้จะมีผลกระทบน้อยลง

อ่านประกอบ

THAI ขาดทุน 1.1 หมื่นล. รายจ่ายบาน-น้ำมันแพง