ตลาดฯ ขึ้นเครื่องหมาย C หุ้น HYDRO มีผล 1 มี.ค.

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ แขวนเครื่องหมาย C หุ้น HYDRO เริ่ม 1 มี.ค.นี้ เหตุส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว งบปี 61

ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ขึ้นเครื่องหมาย C หุ้นของบริษัท ไฮโดรเท็ค (HYDRO) ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2562 เหตุผลเนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้ว สำหรับงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C จะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance (คือ สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น) ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้