SUPER ลุยจ่ายไฟสหกรณ์ 14 เมกะวัตต์ หนุน COD รวม 754 เมกะวัตต์

“ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น” เผยบริษัทย่อยเดินหน้าจ่ายไฟพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร ระยะที่ 2 เข้าระบบเชิงพาณิชย์ให้การไฟฟ้าเพิ่มอีก 3 โครงการ กำลังผลิต 14 เมกะวัตต์ หนุนทุกโครงการจ่ายไฟแล้ว 127 โครงการ กำลังผลิตรวม 754.60 เมกะวัตต์

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น (SUPER) แจ้งว่า วันที่ 24 ธ.ค.2561 บริษัทย่อยของ SUPER ในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนโครงการ ในการดำเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ระยะที่ 2 ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) จำนวนรวม 3 โครงการ กำลังการผลิตรวม 14 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโครงการสหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ 1 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 4 เมกกะวัตต์ โครงการสหกรณ์การเกษตรกองทุนสวนยางบ้านดินนา จำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 5 เมกะวัตต์และโครงการสหกรณ์การเกษตรผู้ผลิตยางพาราสุราษฎร์ธานี 1 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 5 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ ส่งผลให้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสดงอาทิตย์ของบริษัทย่อยของ SUPER ทุกโครงการ COD ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วรวม 127 โครงการ กำลังการผลิตรวม 754.60 เมกะวัตต์

อ่านประกอบ

SUPER ซื้อโซลาร์เวียดนามหนุน PPA พุ่ง-ลั่น 2 ปีแตะ 1300 เมกะวัตต์