GPSC ดิ้นหาแนวทางอื่นหลังกกพ.ยืนคำสั่งห้ามซื้อ GLOW

“โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่” รับอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางอื่นหลัง กกพ.ยกอุทธรณ์คำสั่งหลังบริษัทฯ ใช้สิทธิอุทธรณ์กรณีไม่เห็นชอบให้รวมกิจการ GLOW

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) แจ้งว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการดำเนินการต่อไป หลังจากมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2561 ให้ยกอุทธรณ์ของบริษัทฯ ที่ใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่ง กกพ.ที่ไม่เห็นชอบให้รวมกิจการกับบริษัท โกลว์ พลังงาน (GLOW)

อ่านประกอบ

กกพ.มีมติยืนคำสั่งไม่อนุมัติ GPSC ซื้อหุ้น GLOW