กกพ.มีมติยืนคำสั่งไม่อนุมัติ GPSC ซื้อหุ้น GLOW

กกพ.มีมติยกอุทธรณ์คำร้อง GPSC กรณีซื้อหุ้น GLOW ยืนมติเดิมไม่เห็นชอบเข้าซื้อหุ้น เหตุมองเป็นการผูกขาด ลดการแข่งขัน ด้านหุ้น GPSC ลดลงเล็กน้อย ส่วน GLOW ขยับขึ้น

น.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กกพ.มีมติให้ยกอุทธรณ์ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอยี (GPSC) ที่ใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่ง กกพ. ที่ไม่เห็นชอบให้รวมกิจการกับบริษัท โกลว์ พลังงาน (GLOW) เนื่องจากวินิจฉัยแล้ว เห็นว่า แม้ในธุรกิจของการจำหน่ายไฟฟ้าจะเป็นการผูกขาดโดยธรรมชาติ และในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม โดยส่วนใหญ่จะมีผู้ให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าเพียงรายเดียว แต่ตามข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในพื้นที่ที่มีการอุทธรณ์มีผู้ให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าจำนวน 2 รายในพื้นที่

อย่างไรก็ตามการรวมกิจการจนทำให้เหลือผู้ให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าเพียงรายเดียว โดยสภาพจึงเป็นการลดการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น การไม่เห็นชอบให้กระทำการรวมกิจการตามที่ยื่นขออนุญาต เนื่องจากเป็นการลดการแข่งขัน จึงเป็นการพิจารณาที่เป็นไปตามกฎหมายแล้ว

“การอุทธรณ์ของ GPSC ในประเด็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นอุทธรณ์มาจึงฟังไม่ขึ้น แม้ปัจจุบันอาจไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชัดเจน แต่ในระยะยาวการที่ยังคงมีการแข่งขันในพื้นที่ย่อมดีกว่ามีผู้ประกอบกิจการรายเดียว กกพ.จึงควรส่งเสริมให้ยังคงมีการแข่งขันอยู่ต่อไป เพราะโดยพื้นฐานของธุรกิจลักษณะนี้ ผลประโยชน์สุดท้ายจะตกแก่ผู้รับบริการในพื้นที่”น.ส.นฤภัทร กล่าว

ด้านราคาหุ้น GPSC ณ เวลา 10.33 น. อยู่ที่ 56.25 บาท ลดลง 0.25 บาท หรือ -0.44% มูลค่าการซื้อขาย 7.02 ล้านบาท ส่วน GLOW อยู่ที่ 85.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท หรือ 0.29% มูลค่าการซื้อขาย 15.69 ล้านบาท

อ่านประกอบ

“เอเซีย พลัส” แนะซื้อ GPSC-GLOW รับข่าวเลิกแผนซื้อหุ้นไปแล้ว