“เสี่ยประเดช” ออกโรงยันบอร์ดวินด์ มืออาชีพ มั่นใจ 100% เข้าตลาดหุ้นได้

“เสี่ยประเดช” ออกโรง โต้ ยันบอร์ด วินด์เอ็นเนอร์ยี่ฯ เป็นมืออาชีพ เชื่อหุ้นเข้าตลาดได้ หรือไม่ อยู่ที่ผลการพิจารณาของก.ล.ต. ไม่ใช่ทนายความ ชี้ “วินด์ เอ็นเนอร์ยี่” ไม่ใช่สมบัติของครอบครัว “ณรงค์เดช” ฝ่ายเดียว มีผู้ถือหุ้นอีกว่า 200 คน

นายประเดช กิตติอิสรานนท์ นักลงทุนรายใหญ่ และเป็น 1 ในผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท วินด์เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้งส์ (WEH) เปิดเผย www.hoonsmart.com ว่า กรณีความขัดแย้งระหว่างบุคคลในครอบครัว ” ณรงค์เดช” นั้น เป็นเรื่องของครอบครัว แต่ได้ลามไปยังบุคคลภายนอก ซึ่งนายประเดช ไม่มีความกังวล โดยเฉพาะสมัยที่นายประเดช เป็นกรรมการในบริษัท วินด์ เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้งส์ ( WEH ) ช่วงเดียวกับนายกรณ์ ณรงค์เดช ที่เป็นกรรมการด้วย

ส่วนกรณีที่ นายกรณ์ ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า การประชุมกรรมการบริษัท วินด์ เอนเนอยี่ โฮลดิ้ง จำกัด พบความผิดปกติ เพราะทุกครั้งที่นายกรณ์เดินทางไปต่างประเทศ มักจะมีการเรียกประชุมบอร์ดเกิดขึ้น ทำให้ตนไม่ได้อยู่ร่วมประชุมบอร์ดหลายครั้ง จึงได้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวนั้น เป็นการกล่าวว่าร้ายผู้อื่นอย่างเลื่อนลอย

นายประเดช ยืนยันว่า ในฐานะที่เคยเป็นกรรมการของบริษัท ฯ ในช่วงเวลาเดียวกันว่า ทางคณะทำงานของบริษัท ฯ ทุกท่าน ทำงานกันด้วยความเป็นมืออาชีพ ซึ่งหากจะมีการประชุมทุกครั้ง จะมีการนัดหมายล่วงหน้า และมีการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารให้กรรมการทุกท่านอย่างครบถ้วน

“ระหว่างช่วงเวลาประชุม ก็มีการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่าน ได้ซักถามรายละเอียด ตอบข้อสงสัย เสนอความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ในทุก ๆ วาระการประชุม และได้มีการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง และแม้กรรมการท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ก็สามารถดูรายงานบันทึกการประชุมครั้งดังกล่าวได้” นายประเดช กล่าว

ส่วนการที่มีทนายความท่านหนึ่ง ได้มากล่าวถึงการนำบริษัท วินด์ เอนเนอยี่ โฮลดิ้ง จำกัดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้น ซึ่งอ้างว่า เมื่อเกิดคดีความขึ้น และยังไม่มีข้อยุติ จะเป็นประเด็นทำให้บริษัท ไม่สามารถจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าทนายท่านนี้เป็นใคร ถึงมีอำนาจที่จะเที่ยวชี้ขาดตัดสิทธิประโยชน์ของคนอื่น ๆ ที่เขาเฝ้ารอคอยวันที่จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และข้อสำคัญ บริษัทฯ นี้ไม่ได้เป็นสมบัติของครอบครัว “ณรงค์เดช” เพียงคนเดียว แต่ยังมีนายประเดช เป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง รวมถึงผู้ถือหุ้นท่านอื่น ๆ อีกมากกว่า 200 ท่าน ทุกท่านก็เป็นเจ้าของและเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ฯ เช่นกัน หากจะแก่งแย่งกันอย่างไร ขอให้เป็นไปด้วยความยุติธรรมด้วยเช่นกัน

“ตัวผมเองและผู้ถือหุ้นท่านอื่น ๆ ก็จะไม่มีวันยอมให้กลุ่มคนบางกลุ่มมาบั่นทอน ทำลายบริษัท ฯ อย่างแน่นอน และการที่บริษัท ฯ จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้หรือไม่นั้น ผมว่าผู้มีอำนาจพิจารณาตัดสินคือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ มากกว่า ทนายความเพียงคนเดียว ที่รับจ้างมาว่าความ คงไม่มีอำนาจอะไรในเรื่องนี้ และยังมั่นใจ 100 % ว่า หุ้นวินด์ ฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์ได้แน่นอน เพราะความขัดแย้ง เป็นเรื่องคนแย่งชิงหุ้น เป็นคนละส่วนกับบริษัท ผมและผู้ถือหุ้นอีกกว่า 200 คน ไม่ได้ทำผิดอะไร จะมาถูกจำกัดสิทธิ์ได้อย่างไร ซึ่งส่วนตัวผมดูงบการเงิน WEH เป็นหลัก บริษัทมีผู้ตรวจสอบัญชี ฉะนั้น การนำเงินออกจากบริษัทไม่ใช่เรื่องง่าย” นายประเดช กล่าว