DR ตัวแรกอิง ETF หุ้นเวียดนามเข้าเทรด SET ดีเดย์ 18 ธ.ค.

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดีเดย์เปิดซื้อขาย Depositary Receipt (DR) ตัวแรกของไทย “E1VFVN3001” อ้างอิงกองทุน ETF ลงทุนในดัชนี VN30 ดัชนีหุ้นชั้นนำ 30 ตัวของเวียดนาม ออกโดยบล.บัวหลวง เริ่มซื้อขาย 18 ธ.ค. นี้

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็น ETF ที่ลงทุนในดัชนี VN30 ของตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม DR นี้ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “E1VFVN3001” ซึ่งเป็น DR ตัวแรกที่จะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

“การซื้อขาย DR นับเป็นอีกก้าวของตลาดทุนไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับต่างประเทศ DR เป็นทางเลือกที่จะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนไทยในการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศได้อย่างสะดวก โดย DR ที่จะเริ่มซื้อขายนั้นอ้างอิงกับ ETF ของดัชนีหุ้นเวียดนาม และในอนาคตคาดว่าจะมีการพัฒนา DR ที่อ้างอิงหุ้นต่างประเทศมาเป็นอีกทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน” นายภากรกล่าว

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “E1VFVN3001” เป็น DR ที่อ้างอิงกับ Exchange Traded Fund (ETF) ของประเทศเวียดนาม ที่กระจายการลงทุนไปในหุ้นเวียดนามจำนวน 30 บริษัทชั้นนำตามดัชนี VN30 โดยบริษัทได้เปิดเสนอขาย DR แก่ผู้ลงทุนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับอย่างดี โดยสามารถระดมทุนได้ถึง 624.39 ล้านบาท และคาดว่าจะมีผู้ลงทุนสนใจซื้อขายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องภายหลังเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ”

Depositary Receipt (DR) เป็นตราสารที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์หรือธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยผู้ออก DR จะไปซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศมาเก็บรักษาไว้ แล้วเสนอขาย DR ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ดังกล่าวให้กับผู้ลงทุน โดยผู้ออกจะนำส่งสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้นให้กับผู้ลงทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนใน DR จึงเปรียบเสมือนถือครองหลักทรัพย์ต่างประเทศ แต่สามารถซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ไทยเหมือนการซื้อขายหุ้นทั่วไป รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้สะดวกผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ