TSR : อัด 22 ล้าน มอบเครื่องกรองน้ำ SAFE ให้โรงเรียนสังกัด กทม.

TSR ควัก 22 ล้านบาท แจกเครื่องกรองน้ำดื่ม SAFE จำนวน 3,745 เครื่องให้โรงเรียนในสังกัด กทม. ตลอดปี 2562

พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ที่ 7 จากซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องกรองน้ำดื่ม SAFE จาก เอกรัตน์ แจ้งอยู่ (ที่ 6 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เธียรสุรัตน์ ( TSR ) จำนวน 3,745 เครื่อง (มูลค่า 22 ล้านบาทเศษ ) ให้กับนักเรียน เจ้าหน้าที่และข้าราชการครูผู้ปฏิบัติงาน ให้มีน้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐานไว้อุปโภคและบริโภค เริ่มส่งมอบตลอดปี 2562
ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่ TSR ทำมาตลอด