SCBAM : จับตา Brexit สัปดาห์นี้

รายงานภาวะตลาด ประจำวันที่ 11-14 ธันวาคม 2561

ตลาดหุ้นทั่วโลกผันผวนในสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าสหรัฐฯ ตกลงชะลอการขึ้นภาษีการค้ากับจีนออกไปอีก 90 วัน ทั้งนี้ตลาดกลับมากังวลประเด็นข่าว CFO ของบริษัท Huawei Wanzhou ถูกจับกุมตัวที่สนามบินแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ด้วยคำสั่งของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากบริษัท Huawei Technologies กำลังถูกพิจารณาว่าบริษัทได้ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาต่ออิหร่าน ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการเจรจาการค้า

จับตาการประชุมสถาของรัฐบาลอังกฤษเพื่อหาข้อสรุปเรื่อง Brexit ในวันที่ 11 ธันวาคม ซึ่งจะสร้างความผันผวนให้ตลาดหุ้น หากสภาของอังกฤษไม่ผ่านมติที่ Theresa May เสนอ

สัปดาห์นี้แนะนำให้นักลงทุนปรับพอร์ตโดยการลดการลงทุนในตราสารทุน เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะขยายตัวลดลง ส่งผลให้ความผันผวนสูงขึ้น

กลยุทธ์การลงทุน : ชะลอลงทุนตลาดหุ้นสหรัฐฯ ซื้อตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและทองคำ