บจ.บิ๊กเนม ลงขันตั้ง “มูนช็อตฯ” VC เงินทุนพันล้านลงทุนสตาร์ทอัพ

“บิ๊กเนม” บริษัทจดทะเบียน ลงขันตั้ง “มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล” ทุนจดทะเบียน 1 พันล้านบาท เปิดโลกการลงทุน Start Up ทั้งใน-นอกประเทศ หา “นวัตกรรม” ต่อยอดธุรกิจ โอกาสเจอของดี ได้ลงทุนธุรกิจที่ถนัดก่อนใคร

นายพงศ์ศิริ ศิริธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี จิสติกส์ (B) เปิดเผย www.hoonsmart.com ว่า บริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง เกิดความร่วมมือทางธุรกิจ ในลักษณะระดมทุนตั้งบริษัท ชื่อ มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล ทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการระดมทุน ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียน (บจ.) อย่างน้อย 2 ราย แจ้งการลงทุนแล้ว

พงศ์ศิริ ศิริธร

สำหรับ มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล (พิชิตดวงจันทร์) เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจการลงทุนในบริษัทที่มีเทคโนโลยี หรือ สตาร์ทอัพ เพื่อต่อยอดธุรกิจให้กับบริษัทจดทะเบียน โดยมูนช็อตทยอยเรียกชำระจนครบ 1,000 ล้านบาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บี จิสติกส์ กล่าวว่า B ใส่เงินลงทุนแล้ว 30 ล้านบาท หรือ 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท สัดส่วนลงทุน 12 % ตามทุนจดทะเบียน หลังจากเรียกชำระครบ 1,000 ล้านบาท แล้ว B จะมีสัดส่วนลงทุนประมาณไม่เกิน 10 % ของทุน 1,000 ล้านบาท

เป้าหมายการลงทุนของ B ต้องการเทคโนโลยีในการทำงาน เช่น ระบบควบคุมการขนส่ง, เทคโนโลยีระบบคลังสินค้า และอนาคตการลงทุนในสตาร์ทอัพของมูนช็อตฯ ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบี จีสติกส์ ด้วย

“การลงทุนไม่ได้มองเฉพาะแค่มูนช็อต แต่บี ยังมองลึกไปถึง สตาร์ทอัพที่กองทุนของมูนช็อตเข้าไปลงทุนตรงแล้ว บริษัทที่ร่วมกันตั้งมูนช็อต ยังได้ลงทุนตรงในสตาร์ทอัพด้วย ซึ่งไม่ได้มองแค่สตาร์ทอัพในประเทศเท่านั้น แต่มองไปถึงสตาร์ทอัพในต่างประเทศด้วย เป้าหมายการลงทุนสตาร์ทอัพ ที่มีพัฒนาเทคโนโลยีชั่นสูง (Deep Tech) โรบอร์ต (หุ่นยนต์) เทคโนโลยี ที่ใช้กับอุตสาหกรรมขนส่ง พลังงาน อุตสาหกรรมฯ”

นายพงศ์ศิริ กล่าวอีกว่า บจ.ที่มาร่วมกันแชร์การลงทุนในมูนช็อตฯ เป็นการกระจายความเสี่ยงธุรกิจที่ทำในปัจจุบันร่วมกัน เห็นโอกาสและประโยชน์ร่วมกัน ถือเป็นสิ่งใหม่ ที่บจ.มีการคิดนอกระบบจากการลงทุนเดิม ๆ โดยเฉพาะสตาร์ทอัพที่เข้าลงทุน บจ. ไม่ต้องตั้งทีมศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ หรือลงทุนเองทั้งหมด ซึ่งใช้เวลาและเงินทุนมาก

ปัจจุบัน มีบจ.ที่ลงทุนในมูนช็อตฯ แล้ว 2 บริษัทคือ บี จีสติกส์ สัดส่วน 12% บริษัท อีเอ็มซี 40% ของทุนชำระแล้ว 250 ล้านบาท

แหล่งข่าวผู้บริหาร บจ. กล่าวว่า บริษัทขนาดใหญ่ (บิ๊กเนม) ในกลุ่มพลังงาน วัสดุก่อสร้าง สุขภาพ ให้ความสนใจร่วมทุนในมูนช็อต ฯ ถือเป็นมิติใหม่ของความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อการลงทุนใน Start up ที่มีนวัตกรรม เทคโนโลยีในสาขาต่าง ๆ เช่น นวัตกรรมวัสก่อสร้าง, ขนส่ง, พลังงาน, สุขภาพ, การก่อสร้าง

“ความร่วมมือของบิ๊กเนม ในมูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล นี้ เป็นวิธีที่ดี ที่บจ.ได้เจอและลงทุนสตาร์ทอัพ ได้คลุกบริษัทดีๆ ทั่วโลกก่อนใครผ่านการลงทุนตรงและอ้อม บิ๊กเนมที่สนใจลงทุนจะทยอยแจ้งออกมาหลังจากมีมติคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายชื่อจะทยอยออกมา” แหล่งข่าวกล่าว