EXIM BANK เปิดตัว “โซ/มัลดีฟส์” ต้นแบบแหล่งท่องเที่ยว ESG พัฒนาที่ยั่งยืน

HoonSmart.com>> ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมฉลองการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของรีสอร์ตระดับ High-end Lifestyle “โซ/มัลดีฟส์” ในโครงการครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์ โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท และ Wai Eco World Developer (WEWD) ที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนเงินกู้ร่วม จากธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง), ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) และ EXIM BANK ของไทย ภายใต้ Dream Islands Development 3 Pvt. (DID3) วงเงินรวม 48.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,734 ล้านบาท ณ มัลดีฟส์ 

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าการสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK และพันธมิตรแก่โครงการครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพเข้าไปลงทุนและพัฒนาต้นแบบธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมระดับโลกโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social, and Governance : ESG) มีศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มีการดูแลรักษาระบบนิเวศอย่างเข้มแข็ง ครอบคลุมการอนุรักษ์แนวปะการังและสัตว์น้ำที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ การบำบัดน้ำเสียและขยะ และการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Green GlobeTM มาตรฐานสูงสุดระดับโลกสำหรับผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่ยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิด Blue Economy หรือการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Life Below Water) ขององค์การสหประชาชาติ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คนท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับธรรมชาติไปพร้อมกัน มีการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management : ERM) ให้สามารถควบคุมกระบวนการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวครบวงจรของผู้ประกอบการไทยบนเกาะสร้างใหม่ ใกล้สนามบินนานาชาติและกรุงมาเล่ มัลดีฟส์ ประกอบด้วยรีสอร์ตชั้นนำ 3 แห่ง ได้แก่ โรงแรมฮาร์ดร็อก โฮเทล มัลดีฟส์ (Hard Rock Hotel Maldives) โรงแรมทราย ลากูน มัลดีฟส์ (SAii Lagoon Maldives) และโรงแรมโซ/ มัลดีฟส์ (SO/ Maldives) รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก (Integrated Tourism Complex) ประกอบด้วย บีชคลับ ท่าจอดเรือ และกิจการที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและนิทรรศการ ซึ่ง EXIM BANK ให้การสนับสนุนวงเงินกู้ระยะยาวภายใต้ Dream Islands Development 2 Pvt. (DID2) และ Dream Islands Development 3 Pvt. (DID3) ในเครือของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ EXIM BANK สู่การเป็น Green Development Bank ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของโลกโดยรวม