ก.ล.ต.เตือนระวังถูกชวนซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล 14 รายไม่ได้รับอนุญาต

ก.ล.ต.เตือนประชาชนใช้ความระมัดระวัง หากถูกชักชวนให้ลงทุนผ่านเว็บไซต์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวน 14 ราย ย้ำยังไม่มีรายใดได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับเบาะแสและเรื่องร้องเรียนจากผู้ลงทุนว่า มีการชักชวนประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้เข้าร่วมลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อนำไปลงทุนในโครงการต่าง ๆ รวมทั้งเปิดให้บริการกระดานซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลหลายชนิด อาทิ บิทคอยน์ อีเธอเรียม รวมถึงการให้บริการเติมเงิน บนเว็บไซต์ดังต่อไป

1.https://payniex.com
2.https://www.misterchanger.com
3.http://www.thaiexchanger.com
4.https://www.egtexchange.com
5.https://digicardshop.com
6.http://www.superrichexchanger.com
7.http://www.emoneythai.com
8.https://www.i-exch.com
9.https://www.exchangercoin.com
10.https://www.gamershoppings.com
11.https://www.ecurrencyplus.com
12.http://www.ecurrencythailand.com
13.https://www.lnwexchanger.com และ
14.https://www.facebook.com/rexchange168

ก.ล.ต. ขอย้ำว่า ขณะนี้ยังไม่มีผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัลรายใดได้รับอนุญาต ดังนั้น ก.ล.ต. จึงขอเตือนให้ผู้ลงทุนระมัดระวัง หากถูกชักชวนหรือได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่สามารถประกอบธุรกิจในปัจจุบันได้ที่ www.sec.or.th/digitalasset ทั้งนี้ หากมีเบาะแสเกี่ยวกับการดำเนินการที่น่าสงสัย โปรดแจ้ง SEC Help Center ของ ก.ล.ต. ที่โทร. 1207