ตลาดฯ รับ EMC-W6 เข้าเทรด 20 พ.ย.นี้

ตลาดหลักทรัพย์รับ EMC-W6 จำนวน 4,216.74 ล้านหน่วย เริ่มซื้อขาย 20 พ.ย. นี้ ด้วยบัญชีแคช บาลานซ์ตามหุ้นแม่ EMC

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีเอ็มซี (EMC) ชื่อย่อว่า EMC-W6 เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.2561 โดยมีจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 4,216,746,892 หน่วย อายุ 5 ปี ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ 0.00 บาท/หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ที่ราคาใช้สิทธิ 0.15 บาท/ห้น กำหนดใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 15 เม.ย.62 และใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่ 15 ต.ค.66

ทั้งนี้ ตามที่ EMC เป็นหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C ซึ่งต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance (คือ สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น) ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ EMC-W6 เริ่มซื้อขายจะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance

ด้านราคาหุ้น EMC ปิดตลาดวันที่ 16 พ.ย.2561 อยู่ที่ 0.29 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 1.47 ล้านบาท