กองทุน FRANKLIN TEMPLETON ขายหุ้น BEC ออก 0.21%

“FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS” ขายหุ้น BEC ออกกว่า 4 ล้านหุ้น หรือ 0.21% เหลือถือกว่า 99 ล้านหุ้น หรือ 4.97%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS จำหน่ายหุ้นของบริษัท บีอีซี เวิลด์ (BEC) เมื่อวันที่ 12 พ.ย.2561 จำนวน 4,142,90 หุ้น คิดเป็น -0.21% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้เหลือถือหุ้น 99,304,300 หุ้น คิดเป็น 4.97% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านราคาหุ้น BEC เมื่อวันที่ 12 พ.ย.2561 เปิดที่ราคาสูงสุด 6.30 บาทและปิดต่ำสุดอยู่ที่ 5.85 บาท ลดลง 0.40 บาท หรือ -6.40% มูลค่าการซื้อขาย 136.36 ล้านบาท ล่าสุดวันที่ 14 พ.ย.2561 ปิดตลาดที่ 5.70 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 54.55 ล้านบาท