“อิออน” ออกหุ้นกู้ 2.8 พันล้าน ดอกเบี้ย 2.96-3.26% ต่อปี

AEONTS ออกหุ้นกู้ขายนักลงทุนในวงจำกัดและสถาบันมูลค่ารวม 2.8 พันล้านบาท อายุ 2-3 ปี จ่ายดอกเบี้ย 2.96-3.26% ต่อปี

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) หรือ AEONTS แจ้งว่า บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้วงเงิน 2,800 ล้านบาท ในวันที่ 15 พ.ย.2561 เพื่อสนอขายในวงจำกัดและผู้ลงทุนสถาบัน โดยแบ่งเป็น 2 ชุด อายุ 2 ปี วงเงิน 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.96% ต่อปี และอายุ 3 ปี มูลค่า 800 ล้านบาท อายุ 3 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 3.26% ต่อปี โดยมีธนาคารกสิกรไทยและธนาคารซีไอเอ็มบี เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ที่ระดับ A-(tha) เมื่อวันที่ 8 ต.ค.2561