บลจ.ยูโอบี-PIMCO จัดสัมมนาชูโอกาสลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลก

HoonSmart.com>> “บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) ร่วมมือ PIMCO จัดงานสัมมนา UOBAM Exclusive : Income Strategy in 2024 นำเสนอโอกาสการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและบริหารความเสี่ยงในช่วงตลาดชะลอตัว

ด้วยสถานการณ์นโยบายการเงินของสหรัฐฯ ได้ปรับตัวใกล้ถึงจุดสูงสุด ซึ่งเป็นโอกาสที่อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้จะปรับตัวสูงขึ้น รวมไปถึงการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกผ่าน กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (UGIS-N) ด้วยกลยุทธ์การบริหารแบบยืดหยุ่นของกองทุนหลัก มีการกระจายการลงทุนในหลากหลายตราสารหนี้ทั่วโลก เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและบริหารความเสี่ยงในช่วงตลาดชะลอตัว นำโดยทีมผู้บริหารจาก บลจ.ยูโอบี นางอรพรรณ ตัณฑประศาสน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุน (ลำดับแรกจากขวา), นายธเนศ ฟังมงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจตัวแทนขาย (ลำดับแรกจากซ้าย) และทีมผู้บริหารจาก PIMCO นำโดย Mr. Esteban Burbano, Executive Vice President and Fixed Income Strategist (ลำดับสองจากซ้าย) และ Ms. Clara Ng (ลำดับสองจากขวา) Vice President, Account Manager

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์– หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (UGIS-N) ระดับความเสี่ยง 5 กองทุนจะลงทุนผ่านกองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารกองทุนด้วยกลยุทธ์แบบยืดหยุ่น มีวัตถุประสงค์หลักสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดับสูงโดยการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ และมีวัตถุประสงค์รองในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว กองทุนมีหลักการสำคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั่วโลก

ตอกย้ำโอกาสการลงทุนในช่วงสถานการณ์ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เริ่มส่งสัญญาณผ่านจุดสูงสุด ซึ่งเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการเข้าลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก กับ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (UGIS-N) รวมไปถึงอัพเดทกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนดังกล่าว ที่สร้างพอร์ตการลงทุนแบบเชิงรุกด้วยการกระจายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกที่หลากหลาย เพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและบริหารความเสี่ยงในภาวะตลาดขาลง นำโดยทีมผู้บริหาร

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% สามารถอ่านรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00508/UGIS-N