บลจ.กสิกรไทย สร้างทางเลือกใหม่ RMF “เสริมสมดุล-เพิ่มกำไร” ให้พอร์ตเกษียณ

HoonSmart.com>> บลจ.กสิกรไทย ชวนผู้ลงทุนเสริมพอร์ตเกษียณผ่าน 2 กองทุน RMF ใหม่ในรูปแบบ Fund of Funds ที่มีการจัดพอร์ตแบบสำเร็จรูปผ่านกองทุนรวมกสิกรไทยหลากหลายกองทุน พร้อมนโยบายปรับสัดส่วนการลงทุนทุก 3 เดือน ใช้โมเดลควบคุมความเสี่ยงให้แก่พอร์ต สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างสมดุลให้พอร์ตด้วยหุ้นและตราสารหนี้ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน แนะนำ WP-BALANCED-RMF หากต้องการเพิ่มโอกาสทำกำไรเน้นลงทุนในหุ้นเป็นสัดส่วนที่สูง แนะนำ WP-ULTIMATE-RMF เปิดขายครั้งแรก (IPO) 13-17 พ.ย.นี้

สุรเดช เกียรติธนากร

นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย ได้จัดตั้ง 2 กองทุน RMF ใหม่ ได้แก่ กองทุนเปิดเวลธ์พลัส บาลานซ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (WP-BALANCED-RMF) และกองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท เพื่อการเลี้ยงชีพ (WP-ULTIMATE-RMF) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการลงทุนในกองทุน RMF แบบผสมผ่านการจัดพอร์ตสำเร็จรูป โดยมีกำหนดเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ในระหว่างวันที่ 13-17 พ.ย. 66

นายสุรเดช กล่าวต่อไปว่า กองทุน WP-BALANCED-RMF และ WP-ULTIMATE-RMF มีรูปแบบการลงทุนแบบ Fund of Funds ที่มีการจัดพอร์ตการลงทุนแบบสำเร็จรูปผ่านกองทุนรวมกสิกรไทยตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป เน้นกระจายการลงทุนในหลากหลายประเภทสินทรัพย์ทั่วโลก (Asset Allocation) ทั้งตราสารหนี้ หุ้น และสินทรัพย์ทางเลือก ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่างกัน จึงได้เปิดเสนอขาย 2 กองทุน RMF ประกอบด้วย 1) สำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง และต้องการสร้างสมดุลให้พอร์ตเกษียณ แนะนำ WP-BALANCED-RMF ที่เน้นลงทุนทั้งในหุ้นและตราสารหนี้ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน และ 2) สำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูง ต้องการเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนให้พอร์ตเกษียณ แนะนำ WP-ULTIMATE-RMF ที่เน้นลงทุนในหุ้นเป็นส่วนใหญ่ได้ตั้งแต่ 80% ถึง 100% ของพอร์ต

“สำหรับจุดเด่นของกองทุน WP-BALANCED-RMF และ WP-ULTIMATE-RMF นอกเหนือจากนโยบายการลงทุนที่เน้น กระจายการลงทุน เพื่อให้สินทรัพย์แต่ละประเภททำหน้าที่สร้างผลตอบแทนในสภาวะตลาดที่แตกต่างกันแล้ว ผู้จัดการกองทุนยังมีการ ปรับสัดส่วนการลงทุนในทุกๆ 3 เดือน และมีการใช้ โมเดลควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้ผลตอบแทนติดลบหนักในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ และรอจังหวะปรับสัดส่วนการลงทุนให้กลับมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมอีกครั้งในไตรมาสถัดไป” นายสุรเดชกล่าว

นายสุรเดช กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ลงทุนที่สนใจกองทุน WP-BALANCED-RMF และ WP-ULTIMATE-RMF สามารถลงทุนได้ง่าย สะดวก และปลอดภัยผ่าน App K PLUS และ K-My Funds พร้อมพบข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้ที่ลงทุนใน 2 กองทุนดังกล่าว รวมถึงกองทุน SSF/RMF กสิกรไทยที่ร่วมรายการ โดยทุกยอดลงทุน 50,000 บาท รับ Fund Back เป็นหน่วยลงทุน K-FIXEDPLUS-A มูลค่า 100 บาท (สูงสุด 1,000 บาท) โดยผู้ที่ประสงค์จะลงทุนเพื่อให้ได้สิทธิลดหย่อนภาษีปีนี้ และได้รับสิทธิพิเศษจากโปรโมชั่น จะต้องลงทุนภายในวันที่ 28 ธ.ค. 66 เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บลจ.กสิกรไทย กำหนด

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกช่องทางของกสิกรไทย และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888 หรือ ศึกษาข้อมูลเองที่เว็บไซต์ www.kasikornasset.com