BH ไตรมาส 3 กำไร 1.12 พันล้าน โต 7%

“รพ.บำรุงราษฎร์” ไตรมาส 3/61 กำไรสุทธิ 1.12 พันล้านบาท เติบโต 7% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ต้นทุนกิจการโรงพยาล ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่ายลดลง หนุน 9 เดือนกำไร 3.1 พันล้านบาท เพิ่ม 5.3% กวาดรายได้รวม 1.37 หมื่นล้านบาท โต 0.7%

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH) แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2561 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2561 กำไรสุทธิ 1,129.09 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.55 บาท เพิ่มขึ้น 7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 1,055.51 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.45 บาท ส่วนงวด 9 เดือน ปี 2561 กำไรสุทธิ 3,179.74 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 4.36 บาท เพิ่มขึ้น 5.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 3,020.81 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 4.15 บาท

บริษัทฯ มีรายได้รวมในงวดไตรมาส 3/2561 จำนวน 4,761 ล้านบาท ลดลง 1.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 4,693 ล้านบาท ลดลง 1.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยหลักเป็นผลจากการลดลงของรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยและกลุ่มผู้ป่วยต่างประเทศ 6.6% และ 1.4% ตามลำดับ ส่งผลให้รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็นสัดส่วน 34.3% จากทั้งหมด ขณะที่รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็น 65.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 35.5% และ 64.5% ตามลำดับ

ส่วนต้นทุนกิจการโรงพยาบาล รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่ายมีจำนวน 2,501 ล้านบาท ลดลง 7.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่ายมีจำนวน 859 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 28 ล้านบาท จากซอฟท์แวร์ HIS ใหม่และปรับปรุงอาคารบี.ไอ.ทาวเวอร์เป็นหลัก โดยมีค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่ายลดลงเหลือ 288 ล้านบาท จาก 302 ล้านบาทในไตรมาส 3/60

ขณะที่งวด 9 เดือน ปี 2561 มีรายได้รวม 13,764 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 13,554 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลจากรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยต่างประเทศเพิ่มขึ้น 0.2% หักกลบการลดลงของผู้ป่วยชาวไทย 2% ส่งผลให้รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็นสัดส่วน 34.8% จากทั้งหมด ผู้ป่วยต่างประเทศ 65.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 35.3% และ 64.7% ตามลำดับ