REALX เปิดเทรดวันแรก 195 บาท เพิ่มขึ้น 7.14% สินค้าแรกบนแพลตฟอร์ม TDX

HoonSmart.com>> โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน “เรียลเอ็กซ์” (REALX) เข้าเทรดเป็นเหรียญแรกบนแพลตฟอร์ม TDX (ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย) ในเครือตลาดหลักทรัพย์ฯ ราคาเปิดที่ 195 บาท เพิ่มขึ้น 13 บาท หรือ 7.14% จากราคา ICO ที่ 182 บาทต่อโทเคน ชูผลตอบแทนจากกระแสรายรับห้องชุด “พาร์ค ออริจิ้น” พร้อมพงษ์ พญาไทและทองหล่อ พร้อมรับประกันรายรับสุทธิของโครงการปีที่ 1-5 อัตรา 4-5% ต่อปี

โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนเรียลเอ็กซ์ (REALX) สินค้าแรกที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDX) ราคาเปิดการซื้อขายที่ 195 บาท เพิ่มขึ้น 13 บาทจากราคา ICO ที่ 182 บาทต่อโทเคน

ดร.วีรพงษ์ ชุติภัทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน “เรียลเอ็กซ์” (REALX) เปิดเผยว่า จากผลตอบรับที่ดีของการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน “เรียลเอ็กซ์” แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (ICO) ที่ราคาโทเคนละ 182 บาท จำนวนทั้งสิ้น 13,186,813 โทเคน รวมมูลค่า 2,400 ล้านบาท ล่าสุดได้นำโทเคนดิจิทัล “เรียลเอ็กซ์” เข้าจดทะเบียนและซื้อขายวันแรก 25 ก.ย.2566 ใน “ศูนย์ขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย” หรือ TDX ในเครือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งนับเป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนเหรียญแรกที่เข้าซื้อขายในแพลตฟอร์มดังกล่าว และเข้าเทรดในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Bitkub ภายใต้บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ในเครือบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลทั้ง 2 แห่งได้รับการอนุญาตจากกระทรวงการคลังและอยู่ภายในการกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อความมั่นใจต่อการทำธุรกรรมของผู้ลงทุน เปิดโอกาสแก่ผู้ที่สนใจเข้าลงทุนและเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขาย หลังจากได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนในช่วงเสนอขาย ICO

ทั้งนี้ โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน “เรียลเอ็กซ์” มีอายุลงทุนในโครงการ 10 ปี โดยผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะได้รับผลตอบแทนที่เกิดจากกระแสรายรับของห้องชุดที่เป็นทรัพย์สินของโครงการ ได้แก่ ห้องชุดในโครงการคอนโดมิเนียมหรู “พาร์ค ออริจิ้น” บนทำเล CBD (Central Business District) 3 ทำเล พร้อมพงษ์ พญาไทและทองหล่อ รวม 244 ยูนิต ที่พัฒนาโดยกลุ่มบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)

การลงทุนใน 1 โทเคนดิจิทัล จะใกล้เคียงกับการได้รับผลตอบแทนจากกระแสรายรับของห้องชุดที่เป็นทรัพย์สินอ้างอิงของโครงการ 1 ตารางนิ้ว แบ่งเป็น ปีที่ 1-5 จะได้รับผลตอบแทนเป็นรายไตรมาสจากค่าเช่าสุทธิของห้องชุดทั้ง 3 โครงการที่เป็นสินทรัพย์อ้างอิง ซึ่งบริษัท พาร์ค ลักชัวรี่ จำกัด ในเครือ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จะรับประกันรายรับสุทธิของโครงการที่ 4% 4.25% 4.50% 4.75% และ 5% ต่อปีของมูลค่าเสนอขายโทเคนดิจิทัลฯ ตามลำดับ และปีที่ 6-10 ห้องชุดจะถูกนำมาขายในราคาตลาดช่วงนั้น ๆ และจ่ายคืนแก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน “เรียลเอ็กซ์” ตามสัดส่วนการลงทุนตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป โดยคาดว่าราคาขายห้องชุดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตจากที่ดินในเมืองรองรับการพัฒนาโครงการที่มีจำกัด และในขณะเดียวกันยังคงได้รับผลตอบแทนตามจริงเป็นรายไตรมาสจากคอนโดฯ ที่มีผู้เช่า

“จากภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในช่วงฟื้นตัวหลังจากเปิดประเทศ ประกอบกับด้วยศักยภาพของทำเลที่ตั้งที่ตั้งอยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ของกรุงเทพฯ ความน่าเชื่อถือของกลุ่ม บมจ.ออรจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ที่เป็นผู้พัฒนาโครงการ คุณภาพของห้องชุดที่เป็นทรัพย์สินอ้างอิงของโครงการ จะทำให้ห้องชุดเป็นที่ต้องการของผู้เช่าและคาดว่าจะมีราคาขายต่อที่ดีในอนาคต” ดร.วีรพงษ์ กล่าว

นางสาวจิตตินันท์ ชาติสีหราช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด (Token X) บริษัทภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินเอสซีบี เอกซ์ (SCBX Group) ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลในประเทศไทย (ICO Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวว่า โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน “เรียลเอ็กซ์” เป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจเพื่อโอกาสได้รับผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากกระแสรายรับของห้องชุด “พาร์ค ออริจิ้น” ที่เป็นทรัพย์สินอ้างอิงของโครงการ ซึ่งนับเป็นการลงทุนรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล โดยที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้นเป็นจำนวนมาก ไม่ต้องรับความเสี่ยงการหาผู้เช่าและค่าใช้จ่ายซ่อมแซมห้องชุด

สำหรับผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน “เรียลเอ็กซ์” เข้าสู่์วอลเล็ทของ Token X (Token X Wallet) หากโอนโทเคนดิจิทัลไปยัง์วอลเล็ท (Digital Wallet) ที่เปิดไว้กับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล TDX และ Bitkub แล้ว จะไม่สามารถโอนกลับมายังวอลเล็ทของ Token X

ทั้งนี้ สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง โปรดทำความเข้าใจและศึกษาลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้