“ณุศาศิริ” แจงขาย WEH คืน “ประเดช” ถือ 3 ปี ไม่เข้าตลาดหุ้น

“ศิริญา” บิ๊ก NUSA แจงเหตุขายหุ้น วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง ( WEH ) คืน ” DD MART ” ของ “เสี่ยประเดช” ตามเงื่อนไขครบ 3 ปี ไม่เข้าตลาดหุ้นขายคืน

นางศิริญา เทพเจริญ กรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท ณุศาศิริ ( NUSA ) เปิดเผย www.hoonsmart.com ว่า การขายหุ้น วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง ( WEH) เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาภายใน 3 ปี นับจากที่ซื้อหุ้น ถ้าหุ้น WEH ไม่เข้าตลาดหุ้น สามารถคืนเงิน-คืนหุ้นได้ ซึ่ง NUSA ถือครบสัญญา 3 ปี หุ้นยังไม่เข้าตลาด จึงไม่รอและขายคืนดังกล่าว ได้เงินทุน 700 ล้านบาทคืนพร้อมดอกเบี้ย 186 ล้านบาท

ศิริญา เทพเจริญ

นางศิริญา กล่าวว่า ผลประกอบการที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน แต่ที่งบรวมออกมาขาดทุน ส่วนใหญ่ เกิดจากภาระดอกเบี้ย เช่น ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ซึ่งเงินจากการขายหุ้น WEH คืน ส่วนหนึ่งนำไปคืนหนี้หุ้นกู้ เพื่อลดภาระดอกเบี้ย ให้ผลดำเนินงานกลับมาเป็นบวกได้

ทั้งนี้ NUSA ขายหุ้น WEH รวม 1.27 ล้านหุ้นเศษ หรือ 1.17 % ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ WEH คืนให้กับบริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง ( DD MART ) ของนายประเดช กิตติอิสรานนท์ นักลงทุนรายใหญ่และผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 ของ WEH ซึ่ง NUSA ONE บริษัทย่อยจะได้รับเงินค่าขายหุ้นคืน เป็นเงิน 886.34 ล้านบาท ภายในเดือน ก.ค. 2562

วัตถุประสงค์ การขายหุ้นคืน เพื่อนำไปลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน รวมทั้งดอกเบี้ยหุ้นกู้

อ่านประกอบ

NUSA ขายหุ้น “วินด์ เอนเนอร์ยี่” 1.17% คืน DD MART มูลค่า 886 ล.