GULF มอบทุนสานต่อโครงการ “หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต”

HoonSmart.com >> กัลฟ์ มอบทุนเติมพลังความฝัน สานต่อโครงการ “หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต” ปีที่ 5 มุ่งมั่นในการสร้างโอกาสสู่เส้นทางความฝันให้กับเยาวชนผู้พิการทางใบหน้าและกะโหลกศีรษะ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF)  เดินหน้าสานต่อโครงการ “หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
มอบทุนการศึกษาให้กับผู้ป่วยรวม 89 คนในความดูแลของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้า และกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย เพื่อสร้างโอกาสทำตามความฝันให้กับผู้ป่วยของศูนย์ฯ ที่ทางครอบครัวมีรายได้น้อย ให้ได้เข้ารับการศึกษาในระดับสูงสุดตามความมุ่งหวังของครอบครัวและตามศักยภาพทางสติปัญญาและร่างกายของผู้ป่วย

โครงการฯ นี้ เป็นความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายฝ่าย ประกอบด้วย นักสังคมสงเคราะห์, นักจิตวิทยาของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นักสังคมสงเคราะห์ประจำจังหวัด อำเภอ และตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูประจำชั้น ซึ่งติดตามผลการเรียนของผู้ป่วยการใช้จ่ายของครอบครัว และสภาพความเป็นอยู่ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน เพื่อประเมินเป็นรายปีว่าทุนนั้นเหมาะสมหรือควรปรับอย่างไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นายธนญ ตันติสุนทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค บริษัท กัลฟ์ เอ็น  เนอร์จีดีเวลลอปเมนท์  (GULF )  กล่าวว่า กัลฟ์ร่วมมือกับทางศูนย์ฯ มาต่อเนื่อง เริ่มมาจากจุดเล็ก ๆ อย่างการสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ฯ ในด้านต่าง ๆ มีตัวแทนพนักงานจิตอาสาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วย และครอบครัว และโครงการคลินิกเคลื่อนที่ ที่อาสาสมัครจากกัลฟ์ ไปร่วมสนับสนุนการออกหน่วย

หลายครั้งเราเห็นผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ฯ ต้องการโอกาสเป็นจำนวนมาก กัลฟ์ จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันโครงการ “หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต” มอบโอกาสทางการศึกษา เพื่อต่อยอดความฝันให้กับเยาวชนในความดูแลของศูนย์ฯ
พร้อมเติบโตเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแข็งแรงทั้งกายและใจ เพราะการให้การศึกษากับเด็กๆ เหมือนกับการติดอาวุธให้เด็ก ๆ สามารถออกไปเผชิญโลกข้างนอกและเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ

ทุนการศึกษาที่ถูกส่งต่อผ่านโครงการฯ นี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า จะไปถึงมือผู้ป่วยที่ต้องการจริง ๆ เนื่่องจาก ศูนย์ฯ มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบด้านตามความเหมาะสม และศักยภาพของผู้ป่วยแต่ละคน เพื่อให้ทุนการศึกษานี้สร้างประโยชน์สูงสุด

ศ.เกียรติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ กล่าวว่า กว่า 36 ปีที่ผ่านมาของการช่วยเหลือผู้ป่วย ที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะกว่า 3,000 กว่าคน พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ของศูนย์ฯ มักเป็นผู้ที่มีฐานะยากจน และมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด ซึ่งทางศูนย์ฯ  ได้ให้การรักษาผ่าตัดและช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายมาโดยตลอด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในสังคมได้ และได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาจากกัลฟ์ ช่วยเติมเต็มและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วย ศูนย์ฯ ต้องขอขอบคุณกัลฟ์และทุกภาคส่วนที่มีส่วนทำให้โครงการฯ เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ในนามของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต้องขอขอบคุณบริษัทกัลฟ์ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนความฝันของกลุ่มผู้พิการทางใบหน้าและกะโหลกศีรษะ จนทำให้เกิดโครงการดีๆ เช่นนี้”

นอกจากนี้กัลฟ์ก็ยังให้การสนับสนุนช่วยเหลือโรงพยาบาลจุฬาฯ ในอีกหลายเรื่อง อาทิ สนับสนุนการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และช่วยสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ ที่จำเป็นอีกด้วย ซึ่งการที่ทุกภาคส่วนทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ และบูรณาการความช่วยเหลือกันในสิ่งที่ตัวเองถนัดจะช่วยให้ประเทศเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

นายณัฐนนท์ ประมูลศรี ตัวแทนนักเรียนที่ได้รับทุนจากโครงการ “หนึ่งทุนหนึ่งฝัน ปั้นอนาคต” กล่าวว่า ปัจจุบันผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนนาฏศิลป์ จ.สุพรรณบุรี ผมชอบเล่นดนตรีมากๆ และชอบตีกลองตะโพน เพราะเป็นเครื่องดนตรีที่จะได้เล่นเป็นวงร่วมกับเพื่อน ๆ ผมมีความฝันอยากเป็นครูสอนดนตรี  การที่ผมได้รับทุนการศึกษาจากกัลฟ์มาต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว ทำให้ผมกล้าที่จะฝันและสามารถทำตามความฝันของตัวเองได้ ความร่วมมือระหว่างกัลฟ์ และศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการดำเนินโครงการ “หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต”
ตลอดระยะเวลากว่า 5 ปี ได้มอบงบประมาณสนับสนุนจำนวนกว่า 5 ล้านบาท สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ป่วยได้ถึง 89 คน โดยผู้ได้รับทุนอยู่ในระดับการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับทุนไปจนถึงระดับการศึกษาที่ผู้ป่วยรายนั้นต้องการ โดยจะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและสติปัญญา ซึ่งทุนที่นักเรียนได้รับจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวอย่างครอบคลุมในทุกมิติอีกด้วย