พิธีเปิดซื้อขายหุ้น GFC วันแรก 13 ก.ย. 66

แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พร้อมด้วย รศ.นพ.พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ ประธานกรรมการบริษัท  บริษัท  เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ (GFC)  ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ GFC  คลินิกเฉพาะทางที่ให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีปัญหามีบุตรยากแบบครบวงจร ในวันที่ 13 กันยายน 2566 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,540 ล้านบาท  ใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “GFC”