ตลท. ต้อนรับน้องใหม่ COCOCO ..มาร์เก็ตแคป 8,085 ล้านบาท

HoonSmart.com >> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ  “ไทย โคโคนัท”  (COCOCO) เริ่มซื้อขายกระดาน SET  14 ก.ย. นี้ มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 8,085 ล้านบาท 

แมนพงศ์ เสนาณรงค์นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บริษัท ไทย โคโคนัท (COCOCO) เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 14 ก.ย.นี้   กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดอาหารและเครื่องดื่ม

สำหรับ COCOCO ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวและผลไม้ เช่น กะทิบรรจุกระป๋อง กะทิบรรจุกล่อง ยูเอชที (UHT) กะทิพาสเจอไรซ์น้ำมะพร้าวบรรจุกระป๋อง น้ำมะพร้าวกล่องยูเอชที (UHT) น้ำมะพร้าวพาสเจอไรซ์ ขนมมะพร้าว และอาหารสำเร็จรูป ภายใต้ตราสินค้า Thaicoco และ Cocoburi รวมถึงผลิตสินค้าเพื่อการอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ ยังประกอบธุรกิจผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกเพื่อสุขภาพสำหรับสุนัขและแมวภายใต้ตราสินค้า Moochie โดยสินค้าทั้งสองประเภทมีทั้งแบบ การจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง และการรับจ้างผลิตสินค้า (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) ซึ่งจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังผลิตและจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพจากโปรตีนพืช รวมถึงผลิตภัณฑ์ชีสและเนยประเภทต่างๆ ที่ทำจากพืชอีกด้วย

COCOCO มีทุนชำระแล้วหลังการเสนอขาย IPO 735 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 1,100 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) 370 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) หุ้นละ 5.50 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 2,035 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 8,085 ล้านบาท

ทั้งนี้ ราคา  IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) เท่ากับ 22 เท่า พิจารณาจากกำไรสุทธิในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญ หลังเสนอขาย (fully diluted) โดยมีบริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)  และ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์  เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญร่วม

ดร.วรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว

ดร. วรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร COCOCO กล่าวว่า การระดมทุนเข้าตลาดหลักทรัพย์  เป็นก้าวสำคัญของ COCOCO ในการขยายกำลังการผลิต เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตทั้งในกลุ่มผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ผลิตภัณฑ์ขนมกินเล่นของสุนัขและแมว รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพืช อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของบริษัท

ปี 2565 ที่ผ่านมา COCOCO เป็นลำดับต้น ๆ ของบริษัทไทยในอุตสาหกรรมมะพร้าว หรือกะทิส่งออกสู่ตลาดโลก และมีฐานลูกค้าในต่างประเทศกว่า 90 ประเทศทั่วโลก บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิต จำหน่าย และส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวและผลไม้ชั้นนำของประเทศไทยต่อไป

COCOCO มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุน ภาระหนี้สินและข้อจำกัดตามสัญญากู้ยืมเงิน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทภายหลัง IPO ประกอบด้วย บริษัท เชาว์-อารีย์ โฮลดิ้ง จำกัด และกลุ่มผู้ก่อตั้งนำโดย ดร. วรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว ซึ่งถือหุ้นรวมกัน 74.83%