BLA ขายประกัน 2 ปี คุ้มครอง 10 ปี การันตีคืนเงินปีละ 2% ลดหย่อนภาษีได้

HoonSmart.com>>บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต (BLA) ส่งแบบประกันสะสมทรัพย์ใหม่จ่ายเบี้ย 2 ปี คุ้มครอง 10 ปี การันตีเงินคืนปีละ 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ผ่านช่องทางออนไลน์

บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต (BLA) พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าในยุคดิจิทัล ส่งแบบประกันสะสมทรัพย์ใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ ชูจุดเด่น “ซื้อง่าย-จ่ายเบี้ยสั้น-รับเงินทันใจ”จับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความอิสระในการวางแผนค่าใช้จ่าย ด้วยประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ระยะสั้น บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 10/2 ที่สามารถชำระเบี้ยประกัน 2 ปี ได้รับความคุ้มครองนาน 10 ปี การันตีรับเงินคืนทันใจทุกปีตลอดสัญญา 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ปีที่ 1-9 และรับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญาอีก 208% รวมผลประโยชน์เงินคืนตลอดสัญญา 226% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

นอกจากนี้ ยังได้สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด และในกรณีเสียชีวิตรับความคุ้มครองสูงสุด 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สามารถสมัครผ่านเว็บประกันออนไลน์จากกรุงเทพประกันชีวิต ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ ถึง 2 ต่อ เมื่อซื้อแบบประกัน บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 10/2 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2566 รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล สูงสุด 1,000 บาท และ Shopee Coins สูงสุด 2,500 coins