“ราไชฑศวรรน์ เหล่าถาวรวงศ์” เก็บ TCC เพิ่มขยับถือ 5.06%

“ราไชฑศวรรน์ เหล่าถาวรวงศ์” ถือหุ้นใหญ่ TCC แจ้งเข้าซื้อหุ้นจำนวน 1 ล้านหุ้น หรือ 0.08% ขยับถือหุ้นกว่า 64 ล้านหุ้น คิดเป็น 5.06%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนายราไชฑศวรรน์ เหล่าถาวรวงศ์ ได้มาหุ้นของบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น (TCC) เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2561 จำนวน 1 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.08% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 64.70 ล้านหุ้น คิดเป็น 5.06% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น TCC ปิดสมุดทะเบียน 4 พ.ค.2561 นายราไชฑศวรรน์ เหล่าถาวรวงศ์ ถือหุ้นใหญ่อันดับ 4 จำนวน 64.50 ล้านหุ้น หรือ 5.04%

ด้านราคาหุ้น TCC เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2561 ปรับตัวลดลงติดฟลอร์ อยู่ที่ 0.80บาท ลดลง 0.33 บาท หรือ -29.20% มูลค่าซื้อขาย 175.46 ล้านบาท ขณะที่วันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันที่นายราไชฑศวรรน์ได้หุ้นมานั้นราคาหุ้นปิด 1.05 บาท เพิ่มขึ้น 0.07 บาท หรือ 7.14% มูลค่าซื้อขาย 59.63 ล้านบาท

อ่านประกอบ

TCC หมดรอบเก็งกำไร รายใหญ่ทิ้ง-ฟลอร์สนิท