TEAMG คว้างาน 500 ลบ. ร่วมทุนสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์

HoonSmart.com>>”ทีม คอนซัลติ้งฯ” (TEAMG)” ในนามกิจการค้าร่วม เอสเอสดีที ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ 2 กับสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ มูลค่าโครงการ 2,044 ล้านบาท ในส่วนของบริษัทสัดส่วน 24.50% เป็นเงิน 500.78 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 1 มิ.ย.66-6 พ.ย.70  

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ (TEAMG) ได้เข้าลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ 2 โครงการจัดการสร้างพิพิธภัณฑ์
องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในนามกิจการค้าร่วม เอสเอสดีที

ทั้งนี้เป็นการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ 2 เพื่อดำเนินงานด้านการจัดแสดงนิทรรศการ การตกแต่งสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน และระบบสาธารณูปโภค มูลค่าโครงการรวม 2,044 ล้านบาท (รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม) โดยมีมูลค่าสัญญาในส่วนของบริษัทฯ 500.78 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน 24.50% ของมูลค่ารวม โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2566 ถึงวันที่ 6 พ.ย. 2570