ธ.กรุงเทพ ร่วมสมทบทุนจัดทำ “เข็มวันอานันทมหิดล 2566”

พจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่, นัทธมน มีประวัติ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Assistant Vice President ผู้จัดการภาคนครหลวง 1 และ สุนันฐินี แสนคำ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Assistant Vice President ผู้จัดการสาขาสุรวงศ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ในฐานะ ‘เพื่อนคู่คิด’ มอบเงินจำนวน 100,000 บาท แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โอกาสธนาคารร่วมสมทบทุน “เข็มวันอานันทมหิดล” ประจำปี 2566 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ผู้พระราชทานกำเนิด “แพทย์จุฬาฯ” เพื่อจัดทำเข็มที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 9 มิถุนายน ของทุกปี สำหรับมอบแก่ผู้บริจาคสมทบทุน มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธ – ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย