ตลาด mai – LiVEx จัดสัมมนาสัญจรภูมิภาคประเดิมเชียงใหม่ 12 ก.ค.นี้

HoonSmart.com>> “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) – ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx)” เดินสายเข้าถึงผู้ประกอบการภูมิภาค จัดสัมมนาสัญจรภูมิภาคครั้งแรกปี 67 “Unlocking Opportunities for Business Growth: เปิดโอกาสให้ธุรกิจภาคเหนือคิดการใหญ่” ขยายโอกาสการเติบโตให้ธุรกิจและเตรียมความพร้อมการเข้าถึงแหล่งทุนในตลาดทุน ผ่านการรับฟังมุมมองจากผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ พร้อมรับบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ดีเดย์ 12 ก.ค.67 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ ม. เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai และ LiVEx มุ่งเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างความรู้ความเข้าใจถึงการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงแหล่งทุนในตลาดทุน รวมทั้งพัฒนา LiVE Platform ที่เป็นแพลตฟอร์มที่มีทั้งความรู้ เครื่องมือที่จะช่วยผู้ประกอบการให้มีความรู้ ซึ่งใน ปีนี้ ตลาดหลักทรัพย์ mai และ LiVEx ได้ขยายไปยังภูมิภาค โดยร่วมกับพันธมิตรจัดงานสัมมนาสัญจรภูมิภาคสำหรับผู้ประกอบการ ภายใต้หัวข้อ “Unlocking Opportunities for Business Growth: เปิดโอกาสให้ธุรกิจภาคเหนือคิดการใหญ่”

“การจัดงานสัมมนาสัญจรที่เชียงใหม่ครั้งนี้ได้จับมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP CMU) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เชื่อมโยงการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน เพื่อผลักดันองค์ความรู้และขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมให้กับธุรกิจในภาคเหนือ รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สมาคมธุรกิจดิจิทัลภาคเหนือ (NDEA) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการสนับสนุนผู้ประกอบการในภาคเหนือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีผู้ประกอบการและนักธุรกิจที่มีศักยภาพเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ mai และ LiVEx มีแผนที่จะมุ่งเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในภาคอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ภาคตะวันฉียงเหนือ เป็นต้น” นายประพันธ์กล่าว

ภายในงาน ผู้ประกอบการจะได้รับความรู้ รับฟังมุมมองผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ 3 หัวข้อ 1) โอกาสของธุรกิจและการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ SET – mai – LiVEx 2) การเตรียมความพร้อมธุรกิจสำหรับการระดมทุน 3) รับฟังเส้นทางสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านประสบการณ์จริงจากผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน และผู้บริหารจากบริษัทที่เตรียมนำบริษัทเข้าจดทะเบียน นอกจากนี้ ยังมีบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และผู้ประกอบการมีโอกาสรับทุนสนับสนุนเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ธุรกิจที่เติบโตอย่างมีคุณภาพ ตามเงื่อนไขที่กำหนดอีกด้วย

งานสัมมนาสัญจร “Unlocking Opportunities for Business Growth: เปิดโอกาสให้ธุรกิจภาคเหนือคิดการใหญ่” กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 ก.ค. 2567 เวลา 13.00-18.00 น.ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ จ. เชียงใหม่ ผู้ประกอบการลงทะเบียนร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ bit.ly/3XVr8ES และช่องทางการเข้าถึง LiVE Platform ที่ www.live-platforms.com