ธ.กรุงเทพ รับเกียรติบัตร ยกย่อง “องค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อคนพิการ” 

ธนาคารกรุงเทพ  ได้รับการยกย่องในฐานะ “องค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อคนพิการ” ประจำปี 2567 จาก คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา โดยมี นายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ และนายสุชาติ สุชมงคลกุล เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Assitant Vice President บริหารแรงงานสัมพันธ์ เป็นผู้แทนธนาคารกรุงเทพ รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากการเป็นองค์กรต้นแบบที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างคุณค่าให้กับคนพิการ จากนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ เมื่อเร็วๆนี้ ที่อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ได้เสนอชื่อ ธนาคารกรุงเทพ ต่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา ในครั้งนี้ เนื่องด้วย ธนาคารกรุงเทพ ได้สนับสนุนการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะอาชีพให้กับคนพิการทางสายตามาอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ ธนาคารกรุงเทพ ยังให้ความสำคัญกับความต้องการและเสียงสะท้อนของลูกค้าทุกกลุ่ม โดยผู้พิการทางสายตาได้ร่วมทดสอบการใช้งาน ‘โมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ’ เพื่อพัฒนาและปรับอินเทอร์เฟสให้เหมาะสอดคล้องกับความต้องการใช้งานของผู้พิการทางสายตาอีกด้วย