TTB ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้มีผล 7 มิ.ย.66

HoonSmart.com>> “ทีเอ็มบีธนชาต” (TTB) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินกู้ สอดคล้องมติกนง. ตามทิศทางของภาวะเศรษฐกิจที่มีการฟื้นตัว ย้ำธนาคารให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการออมเงิน ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีเงินฝากประจำสูงสุด 0.50% ต่อปี ส่วนเงินกู้ปรับขึ้น 0.20% พร้อมดูแลลูกค้าสินเชื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต (TTB) เปิดเผยว่า จากกรณีที่การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% จาก 1.75% ต่อปี เป็น 2.00% ต่อปี สอดคล้องกับภาวะทิศทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ ทีทีบี จึงได้พิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ทั้งลูกค้าบุคคล และนิติบุคคล โดยเน้นส่งเสริมให้ลูกค้าออมเงินเพิ่มมากขึ้นผ่านบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูงที่หลากหลาย รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนสำหรับกลุ่มลูกค้าสินเชื่อด้วยโซลูชันรวบหนี้ โดยธนาคารมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

ด้านอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2566

สำหรับลูกค้าบุคคล

· บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป ทีทีบี ประเภท 36 เดือน เพื่อการออมระยะยาว ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 0.50% เป็น 2.10% ต่อปี

· บัญชีเงินฝากประจำรูปแบบพิเศษ ทีทีบี ดอกเบี้ยด่วน ประเภท 3 เดือน เพื่อการออมระยะสั้น ได้รับผลตอบแทนเร็วและสูง ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 0.10% เป็น 1.20% ต่อปี โดยลูกค้าสามารถรับดอกเบี้ยไปใช้หลังการฝากเงินเพียง 7 วัน

สำหรับลูกค้านิติบุคคล

· บัญชีเงินฝากประจำรูปแบบพิเศษ ทีทีบี อัพแอนด์อัพ ประเภท 24 เดือน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูงสุดอยู่ที่ 1.80% ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยช่วงเดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 6 เพิ่มขึ้น 0.20% เป็น 1.00% ต่อปี

ด้านอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ธนาคารได้พิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท โดยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี MLR (Minimum Loan Rate) 0.20% ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย MOR (Minimum Overdraft Rate) สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี 0.20% และปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรายย่อยชั้นดี MRR (Minimum Retail Rate) 0.20% โดยอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2566

นายปิติ กล่าวว่า จากสถานการณ์ปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ธนาคารพร้อมให้การสนับสนุนและดูแลช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อที่อ่อนไหวต่อค่าครองชีพและภาระหนี้ที่สูงขึ้น และยังคงแนะนำลูกค้าแก้ปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนด้วยโซลูชันทางการเงินที่หลากหลาย เช่น การรวบหนี้ด้วยสินเชื่อบ้านแลกเงิน ทีทีบี เคลียร์หนี้ ด้วยดอกเบี้ยพิเศษเฉลี่ย 3 ปีแรก เริ่มต้น 5.93% ต่อปี และหากใครที่กำลังมีภาระผ่อนบ้าน-คอนโด แนะนำสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ทีทีบี ด้วยดอกเบี้ยพิเศษเฉลี่ย 3 ปีแรก เริ่มต้น 3.65% ต่อปี พร้อมขอวงเงินกู้เพิ่มเป็นสินเชื่อบ้านแลกเงินเพื่อไปรวบหนี้ได้เช่นกัน ซึ่งโซลูชันเหล่านี้จะช่วยแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยให้ลูกค้า ลดค่างวดต่อเดือนช่วยเสริมภาพคล่องให้ลูกค้าได้

“สำหรับลูกค้าที่เน้นการออม ธนาคารยังมีทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการสภาพคล่องด้วย บัญชีเงินฝากดิจิทัล ทีทีบี มีเซฟ ที่ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 2.00% ต่อปีตั้งแต่ยอดเงินฝากบาทแรกถึง 100,000 บาท สามารถฝาก-ถอนเมื่อไรก็ได้ และไม่กำหนดขั้นต่ำในการฝากเงิน ปัจจุบันนับเป็นบัญชีเงินฝากที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าบัญชีเงินฝากดิจิทัลอื่น ๆ ในตลาด โดยธนาคารมุ่งหวังว่าผลตอบแทนดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่พุ่งสูงขึ้น และยังเป็นการสนับสนุนการออมเงินเพื่อเป็นการสร้างรากฐานชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าทั้งในวันนี้ และอนาคตด้วย” นายปิติ กล่าวสรุป