FM ปลื้ม ! โรดโชว์คึกคัก … ตั้งเป้าผู้นำส่งออกไก่แปรรูป

HoonSmart.com >> FM สุดปลื้ม ! โรดโชว์คึกคัก  โชว์ศักยภาพหุ้นพื้นฐานเด่น-ฐานะการเงินแกร่ง-อนาคตไกล เตรียม IPO-เข้าตลาด SET ภายในก.ค.นี้ ตั้งเป้าขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำการส่งออกไก่แปรรูป 

นางดาริน กาญจนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ฟู้ดโมเม้นท์  (FM) เปิดเผยว่า  วันนี้ (5 ก.ค.) ทีมผู้บริหาร FM และ ที่ปรึกษาทางการเงินได้ร่วมกันนำเสนอข้อมูล (โรดโชว์) ในรูปแบบไฮบริดบนแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์   ให้นักลงทุนได้เข้าใจถึงภาพรวมธุรกิจ แผนการดำเนินงานในอนาคต รวมถึงศักยภาพการเติบโต  ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี  คาดว่าจะสามารถระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาด SET ภายในเดือน ก.ค. 2567 นี้

“การโรดโชว์ในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างดีเยี่ยม เนื่องจาก FM เป็นผู้ประกอบการ ที่แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรม  มุ่งเน้นการผลิตและจำหน่ายไก่แปรรูปปรุงสุก (Cook-Added Value Products: CAV Products) ที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Food Technology) มาใช้ในการผลิต ซึ่งทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าผลิตภัณฑ์ไก่ชำแหละ และอยู่ในเทรนด์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นมั่นใจว่าจะได้เห็นโอกาสเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดของ FM ในอนาคต”

นอกจากนี้ FM ยังมีจุดเด่นด้านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานในระดับสากล เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มลูกค้า พรีเมี่ยมโดยเฉพาะผู้จัดจำหน่ายอาหาร รวมถึงร้านอาหารบริการด่วน ( QSR) รายใหญ่ที่มีสาขาทั่วโลก และกลุ่มลูกค้าในประเทศที่มีกำลังซื้อสูง เช่น ประเทศญี่ปุ่น กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป และประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น มีทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม มีประสบการณ์ในธุรกิจยาวนานกว่า 40 ปี รวมถึงมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุกชิ้นส่วนของไก่ เพิ่อตอกย้ำนโยบาย Zero Waste และ Value Added เพื่อเพิ่มมาร์จิ้นอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ FM มีแผนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวน 376 .96 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็น 38.16% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด  นำเงินระดมทุนใช้ในการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 25% – 30% ลงทุนในธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าจากทุกชิ้นส่วนของไก่ สำหรับรองรับการเติบโตในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและชำระคืนเงินกู้ยืม

นายณัฐพล ดุษฎีโหนด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  FM กล่าวว่า การนำเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุนในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจ ซึ่ง FM มีความแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรม เนื่องจากมีโมเดลธุรกิจเน้นไปที่ปลายน้ำ คือ การแปรรูปเนื้อไก่ปรุงสุก ที่นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านมาธุรกิจของบริษัทฯมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและในอนาคตมีแผนขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นอีก โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น

“การเข้าจดทะเบียนใน SET นับเป็นก้าวที่สำคัญในการต่อยอดธุรกิจให้เติบโต ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและพันธมิตร ตลอดจนสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุน การที่ FM เป็นหนึ่งในธุรกิจด้านอาหารที่มีความโดดเด่นแตกต่างจากรายอื่น ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต มุ่งเน้นสินค้า CAV Product ซึ่งเป็นสินค้าที่มี Value-added และมีมาร์จิ้นสูง รวมถึงมีพื้นฐานทางด้านธุรกิจ และฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ประกอบกับผลประกอบการเติบโตต่อเนื่องทุกปี โดยจาก 3 ปีที่ผ่านมาเติบโตเฉลี่ย 18% และเชื่อมั่นว่าจะรักษาการเติบโตในระดับนี้ต่อเนื่องไปในอนาคตได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำการส่งออกไก่แปรรูป จึงมั่นใจว่าหุ้น FM จะได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน” นายณัฐพล กล่าวในที่สุด

นายสุเมธ มาสิลีรังสี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน  FM กล่าวว่า สำหรับผลการดำเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง (2564-2566) กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวม 4,166.42 ล้านบาท 5,825.72 ล้านบาท และ 5,782.16 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิ 183.72 ล้านบาท 840.67 ล้านบาท และ 254.69 ล้านบาท ตามลำดับ

ส่วนไตรมาส 1 ปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,749.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.65 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 1,417.39 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิของบริษัทฯ อยู่ที่ 124.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70.53%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่มีกำไรสุทธิ 73.06 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นจุดเด่นที่ทำให้นักลงทุนสนใจและให้การตอบรับที่ดี