“สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย” ขาย NPPG 50 ล้านหุ้น เหลือถือ 13%

“สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย” แจ้งขายหุ้น NPPG ออก 50 ล้านหุ้น หรือ 2.63% เหลือถือหุ้น 13%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย จำหน่ายหุ้นบริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) หรือ NNPG เมื่อวันที่ 22 ต.ค.2561 จำนวน 50,000,000 หุ้น คิดเป็น 2.63% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ทำให้เหลือถือหุ้นจำนวน 251,507,231 หุ้น หรือ 13.24% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านราคาหุ้น NPPG วันที่ 22 ต.ค.ปิดที่ 1.21 บาท ลดลง 0.13 บาท หรือ -9.70% มูลค่าการซื้อขาย 127.88 ล้านบาท โดยระหว่างวันแตะสูงสุด 1.33 บาท และต่ำสุดอยู่ที่ 1.20 บาท ล่าสุด 24 ต.ค.ปิด 1.04 บาท ลดลง 0.17 บาท หรือ -14.05% มูลค่าการซื้อขาย 49.11 ล้านบาท