“บัณฑิต สะเพียรชัย” สุดยอดซีอีโอพลังงานหมุนเวียน

บัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล CEO Award 2018 สาขาสุดยอดซีอีโอด้านธุรกิจพลังงานหมุนเวียน จากนิตยสาร Business Worldwide Magazine ประเทศอังกฤษ โดยมีผู้บริหารบีซีพีจีร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้ รางวัล CEO Award เป็นการมอบรางวัลให้แก่บุคคลซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจ ที่มีผลงานโดดเด่นในแต่ละสาขา เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและแบบอย่างให้กับผู้นำธุรกิจทั่วโลก โดยผลการตัดสินมาจากคณะกรรมการฯ ซึ่งมีความประทับใจในความมุ่งมั่นที่ชัดเจนของ บีซีพีจี ที่จะเปลี่ยนวิถีโลกให้สะอาดและ ปลอดภัยขึ้นด้วยพลังงานหมุนเวียน