UTP ไม่สนซื้อกิจการผลิตกล่องกระดาษ

ยูไนเต็ด เปเปอร์ ไม่สนใจซื้อโรงงานกล่องกระดาษ ย้ำทำเฉพาะธุรกิจผลิตกระดาษคราฟท์ เท่านั้น

นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ ( UTP ) ปฏิเสธซื้อกิจการโรงงานกล่องกระดาษ ข่าวที่ออกมาไม่เป็นความจริง ปัจจุบัน บริษัท ฯ ยังดำเนินเฉพาะธุรกิจผลิตกระดาษคราฟท์ สำหรับอุตสาหกรรมกล่องกระดาษเท่านั้น ยังไม่สนใจธุรกิจผลิตกล่องกระดาษในขณะนี้