บลจ.บีแคป ร่วมให้ความรู้-ลงทุนแนวใหม่

ดร.ธนาวุฒิ พรโรจนางกูร (ซ้าย) หัวหน้าสายงานบริหารการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด (บลจ.บีแคป) หรือ BCAP Asset ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษไปให้ความรู้ในงาน “Money Money by รู้ใช้เข้าใจเงิน ตอน Secret OF Success ลงทุนเป็นเห็นความสำเร็จ” ในหัวข้อแนะนำการลงทุนแนวใหม่ที่สำเร็จมากในต่างประเทศ และเปิดตลาดเชิงรุกในไทย ให้แก่ผู้ฟังรายการวิทยุ 96.5 FM. คลื่นความคิด ณ ห้องแกรนด์บอลรูม รร.ดิเอมเมอรัล