ORN เตรียมขายหุ้นกู้มีประกัน ชูดอกเบี้ย 7.25 %  เปิดจอง 17-19 มิ.ย.นี้

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. อนุมัติแบบไฟลิ่ง บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง หรือ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1/67 อัตราดอกเบี้ย คงที่ 7.25% ต่อปี เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 300 ล้านบาท หลักประกันทางธุรกิจมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.50 เท่า เสนอขายวันที่ 17-19 มิ.ย.67  ออกตราสารวันที่ 20 มิ.ย.67 เสริมศักยภาพการเติบโต มั่นใจฐานะการเงินแข็งแกร่ง

นายปรีดิกร บูรณุปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จํากัด (ORN)  เปิดเผยว่า ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบแสดงรายการข้อมูลหรือไฟลิ่งการเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง ครั้งที่ 1/2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 67 ที่ผ่านมา

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง ครั้งที่ 1/2567 อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย คงที่ 7.25 % ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยเสนอขายแก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

ORN เป็นผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ-แนวสูง ที่มีศักยภาพในจังหวัดเชียงใหม่ มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ เข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายอย่างดี ได้รับการตอบรับด้วยดีจากกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ มายาวนานกว่า 18 ปี อีกทั้ง มีแผนขยายโครงการใหม่ต่อเนื่อง รวมถึงแผนการขยายโครงการอสังหาริมทรัพย์สู่จังหวัดหัวเมืองใหญ่ที่มีศักยภาพในการเติบโต โดยในปีนี้บริษัทวางเป้าหมายของยอดขายไว้ไม่ต่ำกว่า 2,500 ล้านบาท

สำหรับวัตถุประสงค์การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อนำเงินระดมทุนมาลงทุนในโครงการ แนวสูง Arise เจริญเมือง และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยหุ้นกู้ “ORN” จะเสนอขายระหว่างวันที่ 17 – 19 มิ.ย.67 และออกตราสารหุ้นกู้วันที่ 20 มิ.ย.67 ซึ่งจัดจำหน่ายโดยบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์, บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก, บริษัทหลักทรัพย์ พาย และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส  โดยมีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และมีบริษัท หลักทรัพย์ บียอนด์  เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

“ บริษัทมุ่งเน้นสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผ่านการขยายโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการคนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงชาวต่างชาติ ขณะเดียวกัน มีความพร้อมในการขยายธุรกิจใหม่ เพื่อช่วยสร้างรายได้ประจำให้เพิ่มมากขึ้น เสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจ

ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าความมั่นคงทางด้านการเงินของบริษัท ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 67 มี D/E ต่ำมาก ที่ 0.7 เท่า และ มี IBD/E RATIO ที่ 0.48 เท่า เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ถือว่าฐานะทางการเงินของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง และการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ยังมีหลักประกันเป็นที่ดินเปล่า ที่มีศักยภาพ โดยมูลค่าของหลักประกันไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ โดยราคาประเมินที่ดินหลักประกัน ณ วันที่ 3 เมษายน 2567 มูลค่า 452.55 ล้านบาท เป็นโอกาสที่ดีของนักลงทุนที่แสวงหารูปแบบการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ” นายปรีดิกร กล่าว