EARTH เผยศาลนัดฟังคำสั่งแผนฟื้นฟูกิจการ 15 พ.ย.นี้

“เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ” เผยศาลฯ นัดฟังคำสั่งแผนฟื้นฟูกิจการ 15 พ.ย.นี้ หลังศาลเพิกถอนหลักประกันทางธุรกิจระหว่างลูกหนี้และแบงก์กสิกรไทย

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH) แจ้งว่า ศาลล้มละลายกลางกำหนดนัดฟังคำสั่งว่าจะเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทหรือไม่ ในวันที่ 15 พ.ย.2561 เวลา 9.00 น. หลังจากที่ได้เลื่อนนัดฟังคำสั่งที่เดิมจะมีขึ้นในวันที่ 18 ต.ค.2561 เนื่องจากมีความประสงค์ให้คู่ความได้รับทราบผลของคำสั่งศาลเพิกถอนหลักประกันทางธุรกิจ (คดีหมายเลขดำที่ สฟ 11 /2561) ระหว่างบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด ในฐานะผู้ทำแผน (ผู้ทำแผน) ของบริษัทกับธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายที่ 2196 ก่อน เพราะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกัน

ในคดีดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 ต.ค.2561 ศาลได้มีคำสั่งให้เพิกถอนการทำสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ระหว่างบริษัท ซึ่งเป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้รายที่ 2196 ฉบับลงวันที่ 16 มิ.ย.2560 และเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจดังกล่าว

สำหรับการพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท ศาลได้พิจารณารายละเอียดคำคัดค้านแผนของเจ้าหนี้รายที่ 2196 และรายงานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เกี่ยวกับการสรุปวิเคราะห์แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทแล้ว โดยศาลได้อนุญาตให้ผู้ทำแผนจัดทำคำแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงในส่วนที่เจ้าหนี้รายที่ 2196 ยื่นคำร้องคัดค้านแผน และคำแถลงชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อชี้แจงประเด็นตามข้อสังเกตของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ภายใน 7 วัน นับจากวันนัดพิจารณาดังกล่าว