ผู้ถือหุ้น KCC ไฟเขียวออกหุ้นกู้ 2 พันลบ.-ปันผล ลุยซื้อหนี้ 900 ลบ.

HoomSmart.com>> ผู้ถือหุ้น “บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล” อนุมัติออกหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาท จ่ายปันผล พร้อมลุยลงทุนซื้อหนี้ NPLs ตามแผนปีนี้ 900 ล้านบาท หนุนรายได้-กำไรโตต่อเนื่อง

นายทวี กุลเลิศประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล (KCC) ผู้ดำเนินธุรกิจจัดหาและบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติให้บริษัทดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาท โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้มาใช้ขยายธุรกิจเป็นทุนหมุนเวียนและชำระหนี้คืน ซึ่งระยะเวลาในการออกจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสภาพตลาดในขณะนั้น

ทั้งนี้ ตามแผนการทำธุรกิจปี 2566 บริษัทมีเป้าหมายจะเข้าลงทุนซื้อหนี้ NPLs เพิ่มอีกประมาณ 900 ล้านบาท และคาดว่าเมื่อถึงสิ้นปีพอร์ตหนี้ NPLs รวมจะขยับขึ้นไปทะลุ 1,800 ล้านบาท จากสิ้นปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ 1,332.62 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 135.62% จากสิ้นปี 2564 อยู่ที่ 565.57 ล้านบาท และยังคงมุ่งเน้น 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1.ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs) ที่ปี 2565 มีรายได้ 164.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 96.33% ของรายได้จากการดำเนินงานรวม และ 2.ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) ที่มีรายได้ 5.95 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.49%

นายทวี กล่าวว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นยังได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลอีกหุ้นละ 0.0212 บาท โดยจะกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลวันที่ 27 เมษายน 2566 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 26 เมษายน 2566 และจะจ่ายเงินให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

“ผลงานปี 2565 เติบโตดีตามแผน ทำให้ทั้งปีบริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นหุ้นละ 0.0591 บาท โดยงวดแรกจ่ายเมื่อเดือนสิงหาคม 2565 ได้อนุมัติจ่ายไปแล้วหุ้นละ 0.0379 บาท” นายทวี กล่าว

สำหรับภาพรวมของอุตสาหกรรม AMC ในปีนี้ คาดว่าปริมาณหนี้ NPLs ที่จะเข้าสู่ระบบจะเพิ่มมากขึ้นหลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไม่ต่อมาตรการช่วยเหลือที่หมดอายุลงแล้วเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2565 และบริษัทซึ่งมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์มามากกว่า 20 ปี ด้านหนี้คอร์ปอเรท ซึ่งถือว่าเป็นหนี้ที่มีสัดส่วนมากที่สุดของหนี้ NPLs ในระบบก็จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของบริษัท