เมืองไทยประกันชีวิต จัดพิธีรดน้ำ ขอพร “นายโพธิพงษ์ -นางยุพา”โอกาสวันสงกรานต์ 

 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต  โดยกฤษฎา ล่ำซำ รองประธานกรรมการ, สมเกียรติ ศิริชาติไชย กรรมการ, สาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร จัดพิธีรดน้ำ ขอพรจากโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ และยุพา ล่ำซำ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยที่มีมาแต่โบราณ สร้างวัฒนธรรมอันดีงามขององค์กร ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น โดยพิธีจัดขึ้น ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่