SUPER พบนายกฯเวียดนาม หารือขยายลงทุนโซลาร์ฟาร์ม-วินด์ฟาร์ม

HoonSmart.com>> “จอมทรัพย์ โลจายะ” ประธานบอร์ด “ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น” (SUPER) เข้าพบนายกฯ เวียดนาม “พณฯ ฝั่ม มิญ จิ๊ญ” หารือแนวทางขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และลม โครงการระบบกำจัดขยะและผลิตไฟฟ้าจากขยะ สวนอุตสาหรรมแปรรูปอาหารในเขตจังหวัดแม่โขงเดลต้า และ โครงการ Green Hydrogen Plant ในจังหวัด Bac Lieu แสดงเจตนารมณ์ลงทุนระยะยาว ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเวียดนาม

นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น (SUPER) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ได้เข้าเรียนพบ พณฯ นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงฮานอย เพื่อหารือการดำเนินงาน การขยายการลงทุนใหม่ของ SUPER ในประเทศเวียดนาม โดยยังสนใจลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และลมเพิ่ม รวมถึงสนใจลงทุนในโครงการระบบกำจัดขยะและผลิตไฟฟ้าจากขยะ การพัฒนาสวนอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในเขตจังหวัดแม่โขงเดลต้า รวมถึงการลงทุนในโครงการ Green Hydrogen ในจังหวัดบักเลียว (Bac Lieu)ในประเทศเวียดนาม

“กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่มีโอกาสได้เข้าพบ พณฯ ฝั่ม มิญ จิ๊ญ นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้พูดคุยถึงบรรยากาศทางธุรกิจและการลงทุนของเวียดนาม ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจมีความเติบโตอย่างรวดเร็วอันเป็นผลจากการเข้าร่วมเครือข่ายข้อตกลงการค้าเสรีต่างๆ รวมถึงความชัดเจนทางนโยบายซึ่งส่งผลให้เพิ่มศักยภาพของเวียดนามในด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ทั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์” นายจอมทรัพย์ กล่าว

ขณะที่นายกฯเวียดนามชื่นชมเจตนารมณ์และขนาดการลงทุนของ SUPER โดยเฉพาะในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตจังหวัดภาคกลางและภาคใต้ของเวียดนาม

นายจอมทรัพย์ กล่าวต่อไปว่า ขอขอบพระคุณการสนับสนุนที่ดีเสมอมาของรัฐบาล ในระดับกระทรวงและหน่วยราชการท้องถิ่นของเวียดนามในแต่ละจังหวัด เรามีจุดยืนและพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเวียดนามให้มากขึ้น ผ่านลงทุนระยะยาวของบริษัทซึ่งได้ดำเนินการให้เห็นอย่างประจักษ์แล้ว อีกทั้งยังสนใจลงทุนเพิ่มในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และลม รวมถึงเตรียมแผนการลงทุนใหม่ๆของกลุ่มฯในโครงการด้านการบริหารจัดการขยะชุมชนและผลิตไฟฟ้าจากขยะ การพัฒนาสวนอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในเขตจังหวัดแม่โขงเดลต้า รวมถึงความสนใจของบริษัทในการพิจารณาการลงทุนในโครงการ Green Hydrogen Plant ในจังหวัดบักเลียว อีกด้วย

พณฯ ฝั่ม มิญ จิ๊ญ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กล่าวว่า ปัจจุบันเวียดนามกำลังพิจารณา”แผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ 2021 – 2030” หรือ PDP8 ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์การมุ่งสู่ Carbon Neutrality ในปี 2045 ซึ่งต้องเร่งส่งเสริมการพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียนทุกประเภท ทั้งพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวลฯลฯ เพื่อยืนยันความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกเพื่อร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามที่ให้สัตยาบันไว้ในการประชุม COP26 และยังเข้าร่วมในการจัดตั้งภาคีหุ้นส่วนการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเท่าเทียม (JETP)

“ประเทศเวียดนามยินดีต้อนรับและพร้อมสร้างกลไกที่เหมาะสมให้กับนักลงทุนต่างชาติ รวมถึงนักลงทุนไทยที่จะทำธุรกิจและประสบความสำเร็จในเวียดนาม บนจิตวิญญาณของผลประโยชน์ร่วมกันที่กลมเกลียว ร่วมรับความเสี่ยงที่เท่าเทียม โดยหัวใจคือการเติบโตและเจริญก้าวหน้าร่วมกันระหว่าง ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคธุรกิจ โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลได้”

อนึ่ง กลุ่ม SUPER ปัจจุบันได้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศไทย และประเทศเวียดนามแล้วรวมกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเฉพาะการลงทุนในเวียดนามมีโครงการที่จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 10 โครงการ รวมกำลังการผลิตตามสัญญา PPA ที่ 887 เมกะวัตต์ และยังมีโครงการพลังงานลมอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาโครงการอีก 4 โครงการ มีกำลังการผลิตรวม 421 เมกะวัตต์