เมืองไทยประกันชีวิต x แมกซ์ โซลูชัน มอบความอุ่นใจผ่าน “ประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์”

HoonSmart.com>> เมืองไทยประกันชีวิต จับมือ บริษัท แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จำกัด ร่วมส่งมอบความสุข ความอุ่นใจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566 ผ่าน “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์ (ไมโครอินชัวรันส์)” ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้สมาชิก Max Card เพียงใช้คะแนน 100 คะแนน แลกรับสิทธิ์ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Max Me

นายสาระ กล่าวว่า บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะมอบของขวัญเพื่อแทนคำขอบคุณให้กับลูกค้าจึงได้ร่วมกับ แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จัดโครงการขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีหลักประกันความคุ้มครองอุบัติเหตุให้กับตนเองและครอบครัว และเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบการประกันภัยเพื่อบริหารความเสี่ยง จากอุบัติเหตุได้สะดวก เข้าถึงได้ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อระบบการประกันภัยและประเทศโดยรวม เพื่อมอบความอุ่นใจให้มากขึ้น

ด้านนายพร้อมศักดิ์ จรัญญากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จำกัด กล่าวว่า แมกซ์ โซลูชัน เราตระหนักถึงความสำคัญและห่วงใยประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้เราร่วมมือกับเมืองไทยประกันชีวิต พันธมิตรที่เหนียวแน่น เพื่อเติมเต็มความมั่นใจในทุกเส้นทางแก่สมาชิก Max Card ยิ่งขึ้น ด้วย กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์ (ไมโครอินชัวรันส์) ซึ่งมองว่ากรมธรรม์นี้มีจุดเด่นที่มอบความคุ้มครองได้อย่างครอบคลุม พร้อมทั้งคุ้มครองชีวิตสูงสุด 100,000 บาท ยาวนานถึง 30 วัน

โดยเราเชื่อว่า กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์ (ไมโครอินชัวรันส์) จะได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากสมาชิก Max Card เพราะสามารถรับความคุ้มครองแบบจัดเต็มนี้ ได้สะดวกและรวดเร็ว เพียงใช้คะแนน 100 คะแนน แลกรับสิทธิ์ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Max Me ทั้งหมดนี้เป็นเพียงอีกหนึ่งในความพิเศษที่แมกซ์ โซลูชัน ตั้งใจสร้างสรรค์สิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าสมาชิก Max Card อย่างจุใจตลอดทั้งปี

ทั้งนี้ ความคุ้มครอง “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์ (ไมโครอินชัวรันส์)” ที่ลูกค้าจะได้รับประกอบด้วย

– ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท

– ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท

– ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 14 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) จำนวนเงินเอาประกันภัย 5,000 บาท

– ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค้ำยันต่าง ๆ (ยกเว้นไม้ค้ำยัน) รถเข็นผู้ป่วยอวัยวะเทียมภายนอกร่างกายค่ารักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) การฝังเข็มสูงสุด 5,000 บาท

โดยกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์ (ไมโครอินชัวรันส์) มีระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย ซึ่งผู้ที่จะได้รับสิทธิ์จะต้องถือสัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย โดยสมาชิก Max Card ที่สนใจสามารถแลกคะแนนได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566 – 31 พฤษภาคม 2566 (จำนวนสิทธิ์ 5,000 สิทธิ์)