OTO ปิดจ็อบขายหุ้น PSD กำไรกว่า 50 ลบ. หนุน Q1/66 โตกระฉูด

HoonSmart.com>> “วันทูวัน คอนแทคส์” (OTO) ปิดดีลขายหุ้น PSD ตามนัด! กำไรกว่า 50 ล้านบาท เข้าไตรมาส 1/66 ทันที หนุนผลงานปี 66 โตทะยาน เตรียมพร้อมแจ้งเกิด 2 ธุรกิจใหม่ Ev Bike และ Carbon Credit สร้าง New S Curve คาดเห็นความชัดเจนภายในไตรมาส 2/65 นี้ มั่นใจเดินมาถูกทาง หนุนธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

คณาวุฒิ วรรทนธีรัช

นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ ) (OTO) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มี.ค.2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท อินโน ฮับ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 100% ของหุ้นทั้งหมด จำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน บริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PSD) ซึ่งทำธุรกิจประกอบกิจการให้บริการด้านการทำคอนเทนต์ (Content) การตลาด (Marketing) เกี่ยวกับเกมส์และการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Sports) และกิจการเกี่ยวกับกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Sports)

ทั้งนี้ เนื่องจากการประกอบกิจการของ PSD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทำให้การประกอบธุรกิจให้บริการด้านแพลทฟอร์มเกี่ยวกับเกมส์ และการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลใน Eco System ขาดความคล่องตัว จึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัทกับผู้ซื้อ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นของ PSD สำเร็จลุล่วงภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ร่วมทุนรายใหม่ โดยกำหนดราคาขายไม่ต่ำกว่าราคาหุ้นละ 40.816 บาท (ราคาทุน)

ขณะนี้ อินโน ฮับ ได้เจรจากับผู้ร่วมทุนรายใหม่เสร็จสิ้นแล้ว โดย ในวันที่ 30 มี.ค.2566 อินโน ฮับ (ในฐานะผู้ขาย) และ นายภาคภูมิ เติมเสรีกุล และ นายวีรสกล ชวะโนทัย (ในฐานะผู้ซื้อ) ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น (สัญญาซื้อขายหุ้น) เพื่อจำหน่ายหุ้นสามัญใน PSD ให้แก่ นายภาคภูมิ เติมเสรีกุล จำนวน 1,250,000 หุ้น และให้แก่ นายวีรสกล ชวะโนทัย จำนวน 1,200,000 หุ้น ในราคาขายประมาณหุ้นละ 61.22 บาท รวมทั้งสิ้น 150,000,000 บาท รวมหุ้นที่จำหน่ายไปทั้งสิ้นจำนวน 2,450,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 49% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ PSD (การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อย) เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 30 มี.ค.2566

การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยเสร็จสมบูรณ์แล้วตามสัญญาซื้อขายหุ้นเมื่อวันที่ 31 มี.ค.2566 โดยภายหลังการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท และ อินโน ฮับ ไม่มีหุ้นคงเหลือที่ถือใน PSD และ PSD สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยที่รายการดังกล่าวไม่ส่งผลต่อผลการดำเนินงาน หรือฐานะทางการเงินของบริษัทแต่ประการใด

“การขายหุ้น PSD ในครั้งนี้ ส่งผลให้บริษัทฯ รับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนเข้ามาทันที 50 ล้านบาท ในไตรมาส 1/66 ทั้งนี้บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าขยาย 2 ธุรกิจใหม่ Ev Bike และ Carbon Credit เพื่อสร้าง New S Curve ให้กับธุรกิจ ซึ่งจะเริ่มเห็นความชัดเจนในช่วงไตรมาส 2/65 เพื่อผลักดันผลการดำเนินงานเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น” นายคณาวุฒิ กล่าว

ทั้งนี้ การขายหุ้น PSD ในครั้งนี้ ผู้ซื้อแบ่งจ่าย 4 งวด โดยงวดที่ 1 วันที่ 31 มี.ค.2566 , งวดที่ 2 วันที่ 30 มิ.ย.2566 , งวดที่ 3 วันที่ 30 ก.ย.2566 และงวดที่ 4 วันที่ 31 ธ.ค.2566